sobota, 27 Sie 2016
Jesteś tutaj: Home

Aktualności

VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw

W sobotę 3 września 2015 r. na placu przy Urzędzie Gminy w Dąbrówce odbędzie się „VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw” organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyńskim pod Więcej...

#000000

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017

Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" -pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do Więcej...

#000000

Dożynki Gminne w Woli Mystkowskiej

Czas świętowania i dziękczynienia po zebranych plonach to święto ludzi ziemi. W naszej gminie już w zeszła niedzielę 21.08.2016r. w Woli Mystkowskiej odbyły się Dożynki Gminne, w których licznie uczestniczyli Więcej...

#000000

Przebudowa drogi Jackowo Górne - Jackowo Dolne

Gmina Somianka zakończyła zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne – Jackowo Dolne”. Przebudowę drogi wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Więcej...

#000000

Przebudowa drogi w Ulasku

Zakończona została realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ulasek, gm. Somianka”. Wykonawcą inwestycji była firma „Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Brokowskiej Więcej...

#000000

Półkolonie 2016

Dwa tygodnie atrakcji, spotkań i wyjazdów, w których uczestniczyło łącznie 90 dzieci w wieku 7-16 lat – mieszkańców naszej gminy, w ramach Półkolonii realizowanych w terminie 11-22 lipiec 2016r. Więcej...

#000000
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/58838620160825_01_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/584310wyprawka_szkolna.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/78813420160821_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/70902620160819_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/80234220160819_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/30118720160809_slajd.jpg
thumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Urząd Gminy Somianka
VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw PDF Drukuj

VII Festiwal SołectwW sobotę 3 września 2015 r. na placu przy Urzędzie Gminy w Dąbrówce odbędzie się „VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw” organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyńskim pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Gminę Somiankę będzie reprezentowało Sołectwo Barcice.

Więcej…
 
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017 PDF Drukuj

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" -pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów :

 

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj

Urząd Gminy Somianka w związku z wystąpieniem kolejnych przypadków choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie podlaskim oraz lubelskim przekazuje do informacji apel Głównego Lekarza weterynarii.

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

 
Dożynki Gminne w Woli Mystkowskiej PDF Drukuj

Dożynki Gminne w Woli MystkowskiejCzas świętowania i dziękczynienia po zebranych plonach to święto ludzi ziemi. W naszej gminie już w zeszła niedzielę 21.08.2016r. w Woli Mystkowskiej odbyły się Dożynki Gminne, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz goście.

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj

InformacjaUrząd Gminy Somianka informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016 – 2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Więcej…
 
Bezpieczna+ PDF Drukuj

Bezpieczna+Gmina Somianka otrzymała dofinasowanie w ramach Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. „Bezpieczna+”. Kwota otrzymanej dotacji celowej na przedmiotowe zadanie wynosi: 57.812,00 złotych. Koszt całkowity zadania to kwota: 72.264,00 złotych.

 

Więcej…
 
Wyjazd na 24. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia PDF Drukuj

Wyjazd na 24. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia30 lipca 2016 roku 52-osobowa grupa mieszkańców gminy Somianka wzięła udział w wyjeździe na 24 Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu. Wyjazd zorganizował Urząd Gminy Somianka w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2016 rok.

Więcej…
 
Przebudowa drogi Jackowo Górne - Jackowo Dolne PDF Drukuj

Przebudowa drogi Jackowo Górne - Jackowo DolneGmina Somianka zakończyła zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne – Jackowo Dolne”. Przebudowę drogi wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Brokowskiej 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Wartość zadania zgodnie z otrzymana ofertą wykonawcy wynosiła 320.845,50 złotych brutto. Gmina Somianka na zadanie otrzymała dofinasowanie z Mazowieckiego  Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 157 765,00 zł oraz z Powiatu Wyszkowskiego w wysokości 96 720,00 zł.

Więcej…
 
Przebudowa drogi w Ulasku PDF Drukuj

Przebudowa drogi w UlaskuZakończona została realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ulasek, gm. Somianka”. Wykonawcą inwestycji była firma „Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Brokowskiej 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Wartość inwestycji wyniosła 123.928,69 zł brutto.

Więcej…
 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Somianka PDF Drukuj

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Somianka7 sierpnia na boisku Orlik w Somiance po raz kolejny rozegrany został Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Somianka. W rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn: Mordy Po Szmalcu, Somianka, Tulewo, Wyszków Foot Ball Club oraz Wyszków – Latoszek.

Więcej…
 
Zwrot podatku akcyzowego PDF Drukuj

Zwrot podatku akcyzowegoUrząd Gminy Somianka informuje, że od 01 do 31 sierpnia 2016 r. w pokoju nr 5 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot w/w podatku można uzyskać przedstawiając faktury za okres od 01 lutego 2016r. do 31 lipca 2016 r.

Informacji udziela Pani Marianna Gąsior – insp.ds. wymiaru podatków i opłat, tel. (29) 74 187 90 wew. 42.

 
Półkolonie 2016 PDF Drukuj

Półkolonie 2016Dwa tygodnie atrakcji, spotkań i wyjazdów, w których uczestniczyło łącznie 90 dzieci w wieku 7-16 lat – mieszkańców naszej gminy, w ramach Półkolonii realizowanych w terminie 11-22 lipiec 2016r.

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj

Nowe możliwości wsparcia finansowego dla mieszkańców obszaru LGD Zalew Zegrzyński

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński podpisała 17 maja 2016 roku umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. LGD Zalew Zegrzyński na realizację strategii otrzymała środki w wysokości 18 milionów złotych - w tym w ramach PROW 11 milionów i PO RYBY 7 milionów. Środki te będą przekazywane sukcesywnie w ramach ogłaszanych konkursów dla beneficjentów, których projekty otrzymają wymaganą ocenę organu decyzyjnego - Rady. Grupami docelowymi, do których trafi wsparcie są: przedsiębiorcy, bezrobotni, kobiety, grupa 50+, podmioty turystyczne, turyści, rolnicy, młodzież, odbiorcy produktów lokalnych, mieszkańcy, sektor rybacki, gminy, powiaty oraz ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, kościoły, grupy defaworyzowane. W ramach realizacji LSR pomoc może być przyznana na operacje w zakresie wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, wzmocnienia atrakcyjności i rewitalizacji obszaru LGD oraz wzmocnienie kapitału społeczności lokalnej.

Nowe możliwości wsparcia finansowego dla mieszkańców obszaru LGD Zalew Zegrzyński

Więcej…
 
Ogłoszenie - pomoc żywnościowa PDF Drukuj

Ogłoszenie - pomoc żywnościowaStowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasza Gmina Somianka” i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informują, że rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 – PODPROGRAM 2016. Prosimy o zgłaszanie się osób uprawnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie - do GOPS-u w Somiance, celem uzyskania Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej do dnia 12 sierpnia 2016r.

 
Książki naszych marzeń PDF Drukuj

Książki naszych marzeńGmina Somianka otrzymała i rozliczyła dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu – „Książki naszych marzeń”

Gminie Somianka przyznano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży –„Książki naszych marzeń” w łącznej wysokości 3 900,00 zł, każda ze szkół otrzymała dofinasowanie w wysokości 1 300,00 zł.

Więcej…
 
Dotacja na zakup książek PDF Drukuj

Dotacja na zakup książekGmina Somianka otrzymała dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Gminie Somianka przyznano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości czytelniczych w łącznej wysokości 18 480,00 zł,

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2