piątek, 24 Mar 2017
Jesteś tutaj: Home

Aktualności

Miłośnicy tenisa stołowego walczyli o Puchar Wójta Gminy Somianka

W niedzielne popołudnie, 5 marca 2017r., hala sportowa Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej była areną zmagań sympatyków tenisa stołowego. W turnieju wzięli udział zarówno bardzo młodzi pasjonaci ping-ponga, jak i Więcej...

#000000

Zimowisko 2017

Ferie zimowe 2017 są już tylko wspomnieniem, pozostały nowe znajomości, masa zdjęć i tęsknota za tym co było. Beztroski czas harcy i swawoli z dala od domu, a najlepiej na Więcej...

#000000

Ogłoszenie o naborze

Pliki do pobrania: Regulamin rekrutacji Karta zgłoszenia Deklaracja Więcej...

#000000

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz

Jednym z punktów programu z okazji Dnia Kobiet, które 11 marca planuje zorganizować Gminny Ośrodek Kultury w Somiance będzie spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy! Więcej...

#000000
#000000
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/47301520170305_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/32905020170301_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/559652og__oszenie_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/46885720170223_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/689764Somianka_plakat_slajd.jpg
thumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Urząd Gminy Somianka
XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE PDF Drukuj

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNECelem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

Więcej…
 
UWAGA!!! Terminy wnoszenia opłat środowiskowych za 2016 rok PDF Drukuj

UWAGA!!! Terminy wnoszenia opłat środowiskowych za 2016 rokDepartament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 r. i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska na konto:

Więcej…
 
Najlepszy Czytelnik Roku PDF Drukuj

Najlepszy Czytelnik  RokuZ przyjemnością pragniemy poinformować, iż wyłoniliśmy Najlepszych Czytelników Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance. Są to osoby, które systematycznie przychodziły do biblioteki w 2016 roku i wypożyczyły największą ilość książek.

 

Więcej…
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017-2018 r. PDF Drukuj

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych dla Gminy Somianka na 2017 i 2018 rokHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH DLA GMINY SOMIANKA NA 2017 I 2018 ROK


Więcej…
 
Informacja dot. odbioru padłych zwierząt w 2017 r. PDF Drukuj

Informacja dot. odbioru padłych zwierząt w 2017 r.Urząd Gminy Somianka informuje, iż w roku 2017 z terenu gminy Somianka odbiór padłych zwierząt wykonywać będzie firma Zbiornica Padliny Wyszyński Ryszard, Jasiorówka 45, 07-130 Łochów, tel. (25) 675 13 39, 692 144 558.

 

Więcej…
 
Obwieszczenie PDF Drukuj

Pl.6720.1.2016

Somianka, dnia 20 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somianka uchwały Nr XXV/145/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Somianka.

Więcej…
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PDF Drukuj

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

PODPROGRAM 2016

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE „NASZA GMINA SOMIANKA” przekazuje pomoc żywnościową w formie PACZEK w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Więcej…
 
Bezpieczna+ PDF Drukuj

Bezpieczna+Gmina Somianka otrzymała dofinasowanie w ramach Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. „Bezpieczna+”. Kwota otrzymanej dotacji celowej na przedmiotowe zadanie wynosi: 57.812,00 złotych. Koszt całkowity zadania to kwota: 72.264,00 złotych.

 

Więcej…
 
Wyjaśnienia dotyczące Programu Rodzina 500+ PDF Drukuj

Wyjaśnienia dotyczące Programu Rodzina 500+Szanowni Mieszkańcy Gminy Somianka,

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Więcej…
 
Informacja Wójta Gminy Somianka PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Somianka informuje, iż w okresie luty 2016r. - grudzień 2016r. firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gm. Somianka jest:

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych

Marek Włodarczyk

ul. Nasielska 26, 05-140 Serock

Firma zobowiązana jest do zapewnienia:

  • worka żółtego z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,szkło oraz metal,
  • worka niebieskiego z przeznaczeniem na papier, tekturę i odzież,
  • worka zielonego z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.

ponadto jednego worka koloru czarnego z przeznaczeniem na odpady inne z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jednocześnie informujemy, że nadal można oddawać odpady komunalne we własnych pojemnikach. Jeśli nie posiadacie Państwo własnego pojemnika a jesteście zainteresowani ewentualnym jego wykupieniem to Firma MPK Pure Home Spółka z o.o. Sp. k. w Ostrołęce proponuje jego zakup w promocyjnej cenie:

  • pojemnik 120l - 75zł. brutto
  • pojemnik 240l - 105zł. brutto.

Więcej informacji dotyczących zakupu lub ewentualnego zwrotu pojemnika można uzyskać w MPK Oddział Wyszków pod numerem telefonu 29 642 40 66

W przypadku rezygnacji z zakupu pojemnika należy powiadomić o tym fakcie Firmę MPK pod w/w numerem telefonu, która pojemnik zobowiązana jest odebrać.

Wszelkich informacji w Urzędzie Gminy Somianka udzielają:

- Pani Izabela Brzózka - tel. 29 741 87 90 wew. 39

- Pan Tadeusz Kuchta - tel. 29 741 87 90 wew. 35

- Pan Bogdan Krysiak - tel. 29 741 87 90 wew. 35

Wójt

Andrzej Żołyński

 
Informacja ZGK PDF Drukuj

INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance informuje o przedłużeniu stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2016 do 31.03.2017 w wysokości:

  • WODA - 2,55zł/m3 + 8% VAT + 7,50zł/kwartał + 8%VAT (opłata abonencka)
  • ŚCIEKI - 3,42 zł/m3+8%VAT

Powyższe stawki opłat wchodzą w życie na podstawie art. 24 ust.8 ustawy o zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 
Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego–złotówka za złotówkę PDF Drukuj

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego –„złotówka za złotówkę”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, iż od 1 stycznia 2016r. obowiązuje nowa zasada przyznawania świadczeń rodzinnych wprowadzona ustawą z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2015r. poz. 995). Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" zasiłki rodzinne nie będą odbierane tylko stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Więcej…
 
Świadczenie rodzicielskie PDF Drukuj

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, iż od 1 stycznia 2016r. obowiązuje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 21 sierpnia 2015r. poz. 1217), która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie
Kwotę 1000 zł netto miesięcznie będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiegoNowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki, a przy piątce i więcej – 71 tygodni.

Więcej…
 
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców PDF Drukuj

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańcówOd dnia 1 stycznia 2016 r. w każdy wtorek i piątek w budynku Urzędu Gminy Somianka w godzinach 9.00-13.00 będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Wyszkowskim.

Więcej…
 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj

Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny jest ogólnopolskim programem mającym na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez szereg zniżek oferowanych przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne (lista miejsc i zniżek dostępna jest na stronie: rodzina.gov.pl). Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Więcej…
 
Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance PDF Drukuj

Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance przypomina użytkownikom sieci kanalizacyjnej o zakazie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych- żwir, piasek, tekstylia, włókna, środki higieniczne ( chusteczki, ręczniki, podpaski wzmocnione włóknami z tworzyw sztucznych, waciki do uszu, płatki kosmetyczne), które mogą spowodować zatrzymanie przepływu ścieków w kanalizacji, a także uszkodzenia pomp na przepompowniach. Jest to przyczyną „ wybijania” ścieków i w konsekwencji zalewania ściekami piwnic i pomieszczeń.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 2 z 2