poniedziałek, 25 Cze 2018
Jesteś tutaj: Home
Gmina Somianka wspiera Dziedzictwo Kulturowe Rybołówstwa PDF Drukuj

Gmina Somianka wspiera Dziedzictwo Kulturowe RybołówstwaDo 31.12.2018r. w Jackowie Dolnym powstanie Rybackie Centrum Rekreacyjno – Turystyczne.

Gmina Somianka opracowała i złożyła wniosek o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych  pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Jackowie Dolnym” w ramach naboru Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.  Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Jackowie Dolnym przeznaczone będzie na użytek publiczny w miejscowości historycznie  i terytorialnie związanej z działalnością rybacką. Celem operacji będzie podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński poprzez utworzenie Rybackiego  Centrum Rekreacyjno – Turystycznego.

 

 

Przedmiotem projektu będzie budowa rybackiego centrum rekreacyjno - turystycznego w miejscowości Jackowo Dolne wraz z utwardzeniem terenu, miejscami parkingowymi oraz szambem betonowym. Zaprojektowany budynek będzie wyposażony w energię elektryczną, w wodę z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do szczelnego szamba betonowego, zlokalizowanego w pobliżu wjazdu na działkę. Ogrzewanie budynku będzie z kotłowni własnej usytuowanej na parterze budynku (kocioł gazowy zasilany ze zbiornika na gaz). Forma i gabaryty budynku nawiązywać będą do cech lokalnego krajobrazu i otaczających budynków. Projekt przewiduje miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd przy wejściu do budynku. Centrum będzie przeznaczone do spędzania wolnego czasu, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnej społeczności. Operacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości. Dzięki realizacji projektu stworzone zostanie miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji, a także zaplecza dla odwiedzjących gminę wędkarzy. Centrum będzie miało na celu rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ryb, ich środowiska naturalnego, sposobów odżywiania ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ryb występujących lokalnie. Centrum będzie miejscem spotkań miłośników wędkarstwa oraz miejscem na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Operacja będzie propagowała rybackie dziedzictwie kulturowe mieszkańców Jackowa Dolnego, Jank, Barcic, którzy od wieków zajmowali się poławianiem ryb na obszarze rozlewiska rzeki Bug.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to początek przyszłego roku.

Całkowity koszt realizacji operacji wynosi: 434 382,66 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 300 000,00 zł.