czwartek, 20 Cze 2019
Jesteś tutaj: Home
500+


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE- NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 PDF Drukuj

Świadczenie 500 + przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz opiekunowi prawnemu dziecka. Składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można ubiegać się o świadczenie:

 • na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu;
 • na pierwsze dziecko do ukończenia 18 roku życia spełniając kryterium dochodowe,

czyli 800 zł netto na osobę w rodzinie, lub 1200 zł netto na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć tylko prawidłowo wypełniony wniosek. Natomiast w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy złożyć wraz z wypełnionym wnioskiem dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, jest rok kalendarzowy 2017.

Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wnioski można składać osobiście w formie papierowej lub drogą elektroniczną:

 1. Portal Emp@tia (wnioski.mpips.gov.pl);
 2. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP, epuap.gov.pl);
 3. Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS, pue.zus.pl);
 4. Internetowa bankowość elektroniczna.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy (01.10.2018- 30.09.2019)
będą wydawane i przyjmowane w formie papierowej od 1 sierpnia 2018r
.


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek do dnia 31 sierpnia 2018r., świadczenia przysługujące za październik 2018r. zostaną wypłacone do dnia 31 października 2018r. Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek:

 • od 1 września 2018r. do dnia 30 września 2018r., świadczenia przysługujące za miesiąc listopad 2018r., zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 2018r.,
 • od 1 października 2018r. do dnia 31 października 2018r., świadczenia przysługujące za miesiąc grudzień 2018r., zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2018r.,
 • od 1 listopada 2018r. do dnia 30 listopada 2018r., świadczenia przysługujące za miesiąc styczeń 2019r., zostaną wypłacone do dnia 30 stycznia 2019r.,
 • od 1 grudnia 2018r., do dnia 31 stycznia 2019r., świadczenia przysługujące za miesiąc luty 2019r. zostaną wypłacone do dnia 28 lutego 2019r.

Wymagane dokumenty do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko:
1. dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu w 2017r. (PIT-11, PIT-40A, PIT-8C itp. ) oraz dokumenty potwierdzające liczbę miesięcy uzyskiwania tego dochodu (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.);
2. w przypadku uzyskania dochodu w 2018r. należy dostarczyć:

 • z zakładu pracy o nowym zatrudnieniu i wynagrodzeniu netto za drugi przepracowany miesiąc oraz umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło;
 • do rejestru działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto za drugi miesiąc z prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium;
 • zaświadczenie o zakończeniu urlopu wychowawczego (data zakończenia urlopu wych. + dochód netto za drugi miesiąc pracy);
 • decyzja o przyznaniu zasiłku (chorobowego, macierzyńskiego z ZUS/KRUS, świadczenia rehabilitacyjnego itp.);

3. w przypadku utraty dochodu:

 • świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.;
 • PIT-11;
 • wydruk o wykreśleniu z rejestru działalności gospodarczej;
 • decyzja z PUP o zakończonym stażu lub zasiłku;
 • zaświadczenie o pobieranym zasiłku/świadczeniu z ZUS;

4. gdy osoba posiada gospodarstwo rolne:

 • nakaz płatniczy za 2017r.
 • umowa dzierżawy;

5. gdy na dzieci są zasądzone alimenty:

 • prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach;
 • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2017r.

Pliki do pobrania: