czwartek, 24 Maj 2018
Jesteś tutaj: Home Świadczenia Rodzinne-zasady, druki Zasiłek rodzinny 2012-2013
Zasiłek rodzinny 2012-2013 PDF Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje,
że wnioski o zasiłek rodzinny będą wydawane i przyjmowane
od 3 września 2012r.


Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach za 2011r.: obydwojga rodziców oraz pełnoletnich członków rodziny (do 25 roku życia),
 2. zaświadczenie z ZUS-u lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2011r.,
 3. nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy albo oświadczenie dotyczące powierzchni gospodarstwa rolnego w 2011r.,
 4. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
 5. kserokopia dowodu osobistego (w przypadku gdy wcześniej nie była składana),
 6. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (w przypadku gdy wcześniej nie były składane),
 7. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanego stypendium w 2011r. (dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły wyższej),
 8. zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 9. zaświadczenie od komornika lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2011r.,
 10. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (w przypadku braku zatrudnienia).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (01.11.2012 - 31.10.2013) złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2012r., świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2012r. zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 2012r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (01.11.2012 - 31.10.2013) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2012r. do dnia 30 listopada 2012r., świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2012r. zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2012r.

WAŻNA   INFORMACJA

W przypadku dzieci kontynuujących naukę w roku szkolnym 2012/2013 w szkole ponadgimnazjalnej:

 1. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013,
 2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła   przyznany na okres od 2012-09-01 do 2012-10-31,
 3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 2012-09-01 do 2012-10-31, zostaną wypłacone pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki w roku szkolnym 2012/2013.

Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do 14 września 2012r.

Zgodnie z art. 162 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w przypadku nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia w terminie do 14 września 2012r. organ administracji publicznej uchyli decyzję a świadczenia nie zostaną wypłacone.