poniedziałek, 19 Lis 2018
Jesteś tutaj: Home Bezpłatna pomoc prawna

 

Wybory samorządowe 2018

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców PDF Drukuj

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

Harmonogram

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) na terenie Powiatu Wyszkowskiego uruchomione zostały punkty nieopłatnej pomocy prawnej.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonują w godzinach 9.00-13.00 według następującego harmonogramu:

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

dyżur radcy prawnego

Dom Pomocy Społecznej

ul. Jana Pawła II 65

07-221 Brańszczyk

 

dyżur adwokata

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

dyżur radcy prawnego

Urząd Gminy

Somianka Parcele 16B

07-203 Somianka

 

dyżur adwokata

Urząd Gminy

ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik

 

dyżur radcy prawnego

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

 

dyżur adwokata

Urząd Gminy

ul. Wł. St. Reymonta 51

07-230 Zabrodzie

 

dyżur radcy prawnego

Urząd Gminy

ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik

 

 

dyżur adwokata

Dom Pomocy Społecznej

ul. Jana Pawła II 65

07-221 Brańszczyk

dyżur radcy prawnego

Urząd Gminy

ul. Wł. St. Reymonta 51

07-230 Zabrodzie

 

dyżur adwokata

Urząd Gminy

Somianka Parcele 16B

07-203 Somianka

 

 

Na terenie gminy Wyszków punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi Stowarzyszenie „Życzliwi Poszkodowanym” Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych. Punkt usytuowany jest w Wyszkowie przy ul. Świętojańskiej 89A i działa według następującego harmonogramu:

 1. wtorek – 9.30 – 13.30 - radca prawny;
 2. środa - 9.30 -13.30 - radca prawny;
 3. czwartek – 8.00 – 12.00 - radca prawny;
 4. piątek – 8.00 – 12.00 - adwokat.
 5. sobota 9.30-13.30 - adwokat

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
 • osoby, które ukończyły 65. lat (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny),
 • kombatanci (po przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
 • weterani (po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego),
 • kobiety w ciąży (po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę),
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności).

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.