środa, 13 Gru 2017
Jesteś tutaj: Home Bezpłatna pomoc prawna
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców PDF Drukuj

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańcówOd dnia 1 stycznia 2016 r. w każdy wtorek i piątek w budynku Urzędu Gminy Somianka w godzinach 9.00-13.00 będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Wyszkowskim.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) od dnia 1 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Wyszkowskiego uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Na mocy zawartych porozumień z gminami, Powiat Wyszkowski ustalił się następujące lokale, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna codziennie w godzinach 9.30-13.30 według następującego harmonogramu:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Dom Emeryta

ul. Jana Pawła II 1

07-221 Brańszczyk

 

dyżur radcy prawnego

Urząd Gminy

ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik

 

 

 

dyżur adwokata

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

 

dyżur radcy prawnego

Dom Emeryta

ul. Jana Pawła II 1

07-221 Brańszczyk

 

 

dyżur adwokata

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Wł. St. Reymonta 2

07-230 Zabrodzie

 

dyżur radcy prawnego

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

 

dyżur adwokata

Urząd Gminy

Somianka 16B

07-203 Somianka

(pokój nr 9,
I piętro)

 

dyżur radcy prawnego

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Wł. St. Reymonta 2

07-230 Zabrodzie

 

dyżur adwokata

Urząd Gminy

ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik

 

 

 

dyżur radcy prawnego

Urząd Gminy

Somianka 16B

07-203 Somianka

(pokój nr 9,
I piętro)


dyżur adwokata

Na terenie gminy Wyszków punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi Stowarzyszenie „Życzliwi Poszkodowanym” Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych. Punkt usytuowany jest w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 89A wg harmonogramu:

 • poniedziałek - 9.30-13.30
 • wtorek - 9.30-13.30
 • środa - 9.30-13.30
 • czwartek - 9.30-13.30
 • sobota - 9.30-13.30

Osoby zgłaszające się po pomoc prawną prosi się o zabranie ze sobą dokumentów dotyczących sprawy, którą chcą skonsultować.