piątek, 20 Kwi 2018
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Bezpieczna+
Bezpieczna+ PDF Drukuj

Bezpieczna+Gmina Somianka otrzymała dofinasowanie w ramach Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. „Bezpieczna+”. Kwota otrzymanej dotacji celowej na przedmiotowe zadanie wynosi: 57.812,00 złotych. Koszt całkowity zadania to kwota: 72.264,00 złotych.

 

Program będzie prowadzony w następujących placówkach oświatowych, które w ramach programu otrzymają wsparcie:

 

  • Publiczne Gimnazjum im. Gen. Bryg. Pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej – kwota wsparcia 15.504,00  złotych
  • Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Gen. Bryg. Pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej – kwota wsparcia 18.584,00 złotych
  • Publiczne Gimnazjum w Somiance – kwota wsparcia 9.760,00 złotych
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Somiance – kwota wsparcia 8.320,00 złotych
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulasku  – kwota wsparcia 5.643,20 złotych

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;