wtorek, 18 Cze 2019
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Ogłoszenie Wójta Gminy Somianka
Ogłoszenie Wójta Gminy Somianka PDF Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Somianka o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.Ogłoszenie Wójta Gminy Somianka o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

 

OGŁOSZENIE
o cenach i stawkach opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Wójt Gminy Somianka informuje, że od 2015r. ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, pozostały na takim samym poziomie. Stawki obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2018 r.:

I. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

1)  opłata za jeden metr sześcienny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę wynosi – 2,55 zł + VAT 8 % (brutto 2,75 zł) +

2)  opłata abonamentowa za jeden kwartał wynosi – 7,50 zł + VAT 8 % (brutto 8,10 zł).

II. Zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Opłata za jeden metr sześcienny ścieków komunalnych odprowadzanych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi – 6,20 zł + VAT 8 % (brutto 6,70 zł).

Informacja uzupełniająca:

Do cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków ustalona została dopłata przez Radę Gminy Somianka Uchwałą Nr XXXII /192/17 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wysokość dopłaty wynosi 2,78 zł + VAT 8 % (brutto 3,00 zł) za jeden metr sześcienny ścieków komunalnych odprowadzanych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków.

Odbiorca uiszcza opłatę pomniejszoną o ustaloną dopłatę, czyli 3,70 zł/m3 (netto 3,42 zł/m3 + VAT 8 %).

WÓJT

/-/ Andrzej Żołyński