poniedziałek, 25 Cze 2018
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Dofinansowanie na utworzenie baz edukacyjno-ekologicznych
Dofinansowanie na utworzenie baz edukacyjno-ekologicznych PDF Drukuj

Dofinansowanie na utworzenie baz edukacyjno-ekologicznych

Gmina Somianka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Tworzenie bazy ekologiczno – edukacyjnej w miejscowości Somianka i Wola Mystkowska w gminie Somianka” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu EE-17- Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej. Wydatki kwalifikowane wynoszą 148 980,00zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 134 081,99 zł (stanowi to 90,00 % wartości zadania).

Zadanie dotyczyć będzie budowy dwóch baz edukacyjno – ekologicznych oraz ogrodów dydaktycznych w miejscowości Somianka o tematyce ornitologicznej oraz Woli Mystkowskiej o tematyce zwierzęcej. Baza edukacyjna w Somiance będzie umiejscowiona przy Zespole Szkół w Somiance, a w Woli Mystkowskiej przy Zespole Szkół w w/w miejscowości.

Bazę edukacyjno – ekologiczną tworzyć będzie ogród dydaktyczny (300 szt. nasadzeń), 18 tablic edukacyjno – informacyjnych opisujących rośliny użyte w ogrodzie, 12 szt. aktywnych gier związanych z tematyką zwierzęcą bądź ornitologiczną oraz 9 szt. tablic o różnej tematyce związanej ze zwierzętami lub 7 szt. tablic o różnej tematyce związanej z ornitologią.

Celem zadania będzie podniesienie wiedzy ekologicznej w warunkach terenowych oraz kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród osób odwiedzających bazy edukacyjne w tym dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród społeczności lokalnej. Bazy ekologiczne oraz aktywne gry zewnętrzne będą miały na celu połączenie aktywności fizycznej z nauką o świecie zwierząt i ornitologii. Utworzenie baz ekologiczno – edukacyjnych będzie mieć na celu również wyrobienie u dzieci i dorosłych nawyku obcowania z przyrodą, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji i badań środowiska przyrodniczego.

Data zakończenia zadania to 30 lipiec 2017 rok.

Dofinansowanie na utworzenie baz edukacyjno-ekologicznych