czwartek, 24 Maj 2018
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka
Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka PDF Drukuj

Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie SomiankaWójt Gminy Somianka informuje, że od 1 września 2017 roku będzie realizowany projekt pn. „Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (PRO WM 2014-2020) przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wydatki kwalifikowalne wynoszą 992 135,84 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 942 526,17 zł (stanowi to 95,00 % wartości projektu).

 

Celem projektu będzie rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mieszkających na obszarach wiejskich. Dodatkowe zajęcia przyczynią się do wyrównania braków edukacyjnych, utrwalania wiadomości, rozwijania zainteresowań, motywowania, aktywizowania uczniów przez stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych.

 

Projekt zakłada stworzenie nowych pracowni i doposażenie istniejących pracowni międzyszkolnych. Pracownie będą udostępnione w 5 szkołach, które uczestniczą w realizacji projektu tj.: Zespół Szkół w Somiance (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Somiance), Zespół Szkół W Woli Mystkowskie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Woli Mystkowskiej) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulasku.

W ramach projektu będą realizowane także zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz szkolenia dokształcające dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Somianka.

Planowane zakończenie realizacji projektu nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka