czwartek, 24 Maj 2018
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii w Gminie Somianka
Dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii w Gminie Somianka PDF Drukuj

Dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii w Gminie SomiankaGmina Somianka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (PRO WM 2014-2020). Wartość projektu ogółem wynosi 15 231 020,73 zł, wydatki kwalifikowane stanowią 7 115 886,02 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 5 432 978,97 zł.

Projekt polegać będzie na rozproszonym, instalowaniu kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych na terenach wiejskich oraz montażu na 3 budynkach użyteczności publicznej pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Przedmiotem projektu będzie zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych (930 szt.) oraz pomp ciepła (3 szt.) i instalacji fotowoltaicznych (3szt.) na terenie 3 gmin partnerskich: Somianka, Zatory, Brańszczyk. Instalacje solarne będą lokalizowane na posesjach prywatnych. Pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej. Oprócz powyższych działań zostaną wykonane 3 tablice informacyjne i 3 pamiątkowe dla wszystkich gmin partnerskich informujące o zrealizowaniu projektu z udziałem funduszy europejskich oraz zadania związane z edukacją ekologiczną, przygotowaniem i rozstrzygnięciem przetargu.

Celem projektu będzie zwiększenie zdolności wytwarzania w gospodarstwach i instytucjach publicznych gm. partnerskich energii odnawialnej, ograniczenie w gospodarstwach z gmin partnerskich nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania konwencjonalnych źródeł energii, wzrost produkcji energii elektrycznej z nowych instalacji OZE w budynkach publicznych, wzrost produkcji energii cieplnej z nowych instalacji OZE w budynkach publicznych.

Zakończenie realizacji projektu nastąpi do dnia 31 lipca 2018 r.

Dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii w Gminie Somianka