czwartek, 20 Wrz 2018

 

Wybory samorządowe 2018

Ogłoszenie PDF Drukuj

OGŁOSZENIE
z dnia 6 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Somianka Nr XXVIII/170/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

WÓJT GMINY SOMIANKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na rok 2017 na terenie Gminy Somianka

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie wyników