wtorek, 18 Cze 2019
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Kręgach
Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Kręgach PDF Drukuj

Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w KręgachW Kręgach powstanie Centrum Rekreacyjno – Turystyczne do 31 grudnia 2018 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance opracował i złożył wniosek o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych pn. „Remont budynku kultury i utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kręgach” w ramach naboru Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego. Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego poprzez utworzenie Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

 

Przedmiotem projektu jest remont budynku kultury i utworzenie centrum rekreacyjno - turystycznego na działce nr 1013 położonej w miejscowości Kręgi - Gmina Somianka. W modernizowanym budynku będzie zrobione docieplenie ścian zewnętrznych od poziomu gruntu do dachu, wewnątrz będą wylane posadzki, wyburzane ścianki działowe, poszerzenie przejścia w ścianie nośnej, tynkowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej. Wyburzanie ścian pozwoli na utworzenie dużej sali z przeznaczeniem na organizowanie imprez integrujących mieszkańców. Dodatkowo zostanie wydzielona kuchnia i kotłownia (zainstalowanie pieca na pellet). W budynku będzie także wymieniona instalacja wodociągowo-kanalizacyjna, elektryczna oraz centralnego ogrzewania. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd przy wejściu do budynku, natomiast wewnątrz będzie przystosowana m.in. łazienka. Centrum będzie przeznaczona do spędzania wolnego czasu, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnej społeczności. Operacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości. Planowane centrum znajdować się będzie w miejscowości położonej niedaleko lasu i w okolicy rzeki Bug. Dzięki realizacji projektu stworzone zostanie miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji, miejsce spotkań mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. Celem projektu będzie rozwój turystyczny miejscowości, poprawa jakości życia mieszkańców. Centrum ma na celu rozpowszechnienie wiedzy i informacji na temat regionu, mobilizacja mieszkańców w działalność kulturową i rekreacyjną oraz miejscem na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Operacja propaguje dziedzictwo kulturowe na obszarze LGD oraz ochronę środowiska rozwój społeczny obszaru LGD.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to początek przyszłego roku. 
Całkowity koszt realizacji operacji wynosi: 195 317,85 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 160 000,00 zł