piątek, 14 Gru 2018
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Odbiór wyrobów zawierających azbest
Odbiór wyrobów zawierających azbest PDF Drukuj

Odbiór wyrobów zawierających azbestUrząd Gminy Somianka informuje mieszkańców i właścicieli nieruchomości z terenu gminy Somianka, którzy posiadają na stanie zdjęty eternit z budynków o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Somianka pok. Nr 7 w celu wypełnienia deklaracji o zamiarze przekazania do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest (płyty eternitu falistego lub płaskiego) z podaniem ilości płyt azbestowych (eternitu w m2 lub w sztukach). Deklarację można składać przez cały rok.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego z budynku usytuowanego w odległości mniejszej niż 4m od granic nieruchomości należy zgłosić zamiar wymiany pokrycia dachowego w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Aleja Róż 2.

Przy zgłaszaniu tych prac muszą być obecni wszyscy właściciele działki i budynku (np. mąż i żona), na którym będzie dokonywana wymiana pokrycia dachowego. Do Starostwa Powiatowego należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

-  numer aktu notarialnego, datę sporządzenia aktu, nazwisko i imię notariusza sporządzającego akt,

-  odbitkę z mapy zasadniczej z naniesieniem budynku, na którym będzie dokonywana wymiana pokrycia dachowego z azbestu na inny materiał ( w razie braku takiej mapy, można ją uzyskać w Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego).

Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego pisma o niewnoszeniu sprzeciwu co do zmiany pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest na inny materiał pokrycia dachowego należy złożyć kserokopię pisma w Urzędzie Gminy Somianka. Szczegółowych informacji udziela Pan Tadeusz Kuchta insp. ds. gospodarki komunalnej tel. ( 29) 741 87 90 w 35, kom. 601 613 504. Uwaga:

Odbierany będzie eternit już zdjęty z budynków, ułożony na paletach i ofoliowany ( a płyty eternitu płaskiego w workach), który następnie zostanie przekazany do utylizacji firmie która posiada umowę ze składowiskiem odpadów azbestowych z chwilą pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nie dofinansowuje się kosztów zdjęcia pokrycia dachowego i zakupu blachy.

Wójt
Andrzej Żołyński