środa, 22 Maj 2019
Jesteś tutaj: Home Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne na 2018 PDF Drukuj

Podatki i opłaty lokalne na 2018Stawki podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wodę i ścieki uchwalone przez Radę Gminy Somianka
na rok 2018 wraz ze wzorami dokumentów.


Klauzula informacyjna RODO Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek)
Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. (obowiązują stawki uchwalone na 2017 r.)
Stawki podatku od nieruchomości
Zwolnienia w podatku od nieruchomości I (ujednolicony tekst uchwały)
Zwolnienia w podatku od nieruchomości I
Zwolnienia w podatku od nieruchomości II Zwolnienia w podatku od nieruchomości II
Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek)

Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek)

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
Podatek rolny
Stawki podatku rolnego na 2018 r.
Stawki podatku rolnego
Deklaracja na podatek rolny (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek) Deklaracja na podatek rolny (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek)
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
Podatek leśny
Stawki podatku leśnego na 2018 r.
Stawki podatku leśnego
Deklaracja na podatek leśny (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek) Deklaracja na podatek leśny (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek)
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)

Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych na 2018 (obowiązują stawki uchwalone na 2017 r.)
Stawki podatku od środków transportowych
Stawki podatku od samochodów ciężarowych od 12 t na 2018 (obowiązują stawki uchwalone na 2017 r.) Stawki podatku od samochodów ciężarowych od 12 t
Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych od 12 t na 2018 (obowiązują stawki uchwalone na 2017 r.) Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych od 12 t
Stawki podatku od przyczep i naczep od 12 t na 2018 (obowiązują stawki uchwalone na 2017 r.) Stawki podatku od przyczep i naczep od 12 t
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 na 2018 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Załącznik do deklaracji DT-1/A na 2018 Załącznik do deklaracji DT-1/A
Opłata targowa
Stawki opłaty targowej na 2018 (obowiązują stawki uchwalone na 2016 r.) Stawki opłaty targowej

Nr konta na który należy wpłacać podatki i opłaty lokalne:

66 8923 1076 0600 0824 2006 0001
Stawki za wodę i ścieki

Ogłoszenie o cenach i stawkach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Uwaga: stawki podane w ogłoszeniu obowiązują do 9 czerwca 2018 r. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r., o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 2180), taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy tj. 12 grudnia 2017 roku zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy). Ogłoszenie o cenach i stawkach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (obowiązują do 9 czerwca 2018 r.) Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (dopłaty obowiązują do 9 czerwca 2018 r.). Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Nr konta na który należy dokonywać wpłat za wodę i ścieki

66 8923 1076 0600 0824 2006 0001