niedziela, 21 Kwi 2019
Jesteś tutaj: Home Fundacje i stowarzyszenia Nasza Gmina Somianka Zaproszenie na warsztaty

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne
Zaproszenie na warsztaty PDF Drukuj

zaproszenie na warsztaty

Dnia 13 lutego 2019r. od godz. 10.00 odbędą się warsztaty ekonomiczne dla podopiecznych Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego "Nasza Gmina Somianka". Placówka ta jest jedną
z organizacji partnerskich Banku Żywności SOS w Warszawie biorącą udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2018.

13.02.2019 (środa)

godz. 10.00-11:30: warsztat ekonomiczny - Jak efektywnie zarządzać
budżetem domowym?

godz. 11:30-13:00: warsztat ekonomiczny – Jak uniknąć spirali zadłużenia?

MIEJSCE: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance; Somianka 21

PROWADZĄCA: Małgorzata Łagowska

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE
L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.