środa, 22 Maj 2019
Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
Historia - Strona 37 PDF Drukuj
Spis treści
Historia
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Strona 19
Strona 20
Strona 21
Strona 22
Strona 23
Strona 24
Strona 25
Strona 26
Strona 27
Strona 28
Strona 29
Strona 30
Strona 31
Strona 32
Strona 33
Strona 34
Strona 35
Strona 36
Strona 37
Strona 38
Strona 39
Strona 40
Strona 41
Strona 42
Strona 43
Strona 44
Strona 45
Strona 46
Strona 47
Strona 48
Strona 49
Strona 50
Strona 51
Strona 52
Strona 53
Strona 54
Strona 55
Strona 56
Strona 57
Strona 58
Strona 59
Strona 60
Strona 61
Strona 62
Strona 63
Strona 64
Wszystkie strony

W czasie spisu powszechnego z 1921 roku (Wielątki) notowano tutaj 19 domów i 118 mieszkańców, w tym 3 Żydów. Obok istniała osada Wielątki kolonia z 75 domami i 590 mieszkańcami, osada powstała na dawnej ziemi folwarcznej. Obie miejscowości należały do gminy Wyszków191.

Kozłowo notuje się w kronikach dość późno, dopiero w 1477 roku (Kozlowo)192. W 1578 roku nazwę zapisano jako Kozlowo Mislkowiecz, liczyła wtedy 3 i pół włóki ziemi i była własnością Walentego Pagewskiego193. Tak zapisana nazwa wsi może wskazywać na jakieś wspólne korzenie miejscowości Kozłowo i Mystkowiec, być może chodziło o wspólne nadanie?

Kozłowo, podobnie jak pobliskie Ostrowy, było podzielone między dwa rody szlacheckie. Jednym z nich był ród Mostowskich herbu Dołęga. Był to ród z płockiego, który w tym czasie zaczął odgrywać dużą rolę na Mazowszu. W 1758 roku dobra Mostowskich w tej okolicy wykupił Stefan Madaliński herbu Laryssa, sędzia ziemski nurski. Drugą część wsi posiadali wtedy Falińscy z Falenicy, dziedziczył tu Antoni Faliński, a następnie jego syn Franciszek194.

Spis właścicieli ziemskich z końca XVIII wieku pokazuje podział wsi na dwie części, na część Franciszka Falińskiego i Franciszka Madalińskiego, cześnika nurskiego, syna Stefana Madalińskiego195.

W początkach XIX wieku te dobra przejął Józef Faliński (brat Franciszka), który ożenił się z Józefą Rębowską i miał syn Ludwika, który dziedziczył tu w połowie XIX wieku196. Zapewne za jego czasów wykupiono od Madalińskich ich część wsi i powstał w tej części folwark o nazwie Madalińszczyzna, drugi z folwarków zwano Falińszczyzną.