czwartek, 26 Kwi 2018
Jesteś tutaj: Home Świadczenia Rodzinne
Świadczenia RodzinneInformacja PDF Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że wnioski o zasiłek rodzinny oraz wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane od 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (01.11.2017 - 31.10.2018) złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2017r. zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (01.11.2017 - 31.10.2018) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r.
do dnia 31 października 2017r., świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2017r. zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (01.11.2017 - 31.10.2018) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2017r.
do dnia 31 grudnia 2017r., świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2017r. zostaną wypłacone do dnia 28 lutego 2018r.

Więcej…
 
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz zasiłki i dodatki PDF Drukuj

Świadczenia rodzinne w 2016 r.

Świadczeniami rodzinnymi są: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenie rodzicielskie.

Więcej…
 
Komunikat PDF Drukuj

KomunikatMazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie jako jednostka działająca z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, realizująca zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

przypomina osobom pobierającym świadczenia rodzinne o:

Więcej…
 
Komunikat PDF Drukuj
"Uwolnienie świadczeń rodzinnych na dzieci" – informacja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie dotycząca świadczeń rodzinnych w ramach wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance dotycząca świadczeń rodzinnych w ramach współnotowej koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.

Więcej…
 
Ważna informacja PDF Drukuj

W przypadku wystąpienia w rodzinie otrzymującej świadczenia rodzinne zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, osoba ubiegająca się zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance Dotyczy to zwłaszcza informacji o:

  • uzyskaniu dochodu przez członka rodziny,
  • wyjeździe członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zawarciu związku małżeńskiego lub wystąpieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, w przypadku osób, na które zasiłek rodzinny jest wypłacany,
  • umieszczeniu osoby, na którą wypłacane są świadczenia rodzinne, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.