środa, 28 Cze 2017
Jesteś tutaj: Home Świadczenia Rodzinne
Świadczenia RodzinneŚwiadczenie rodzicielskie PDF Drukuj

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, iż od 1 stycznia 2016r. obowiązuje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 21 sierpnia 2015r. poz. 1217), która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie
Kwotę 1000 zł netto miesięcznie będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiegoNowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki, a przy piątce i więcej – 71 tygodni.

Więcej…
 
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz zasiłki i dodatki PDF Drukuj

Świadczenia rodzinne w 2016 r.

Świadczeniami rodzinnymi są: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenie rodzicielskie.

Więcej…
 
Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego–złotówka za złotówkę PDF Drukuj

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego –„złotówka za złotówkę”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, iż od 1 stycznia 2016r. obowiązuje nowa zasada przyznawania świadczeń rodzinnych wprowadzona ustawą z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2015r. poz. 995). Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" zasiłki rodzinne nie będą odbierane tylko stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Więcej…
 
Komunikat PDF Drukuj

KomunikatMazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie jako jednostka działająca z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, realizująca zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

przypomina osobom pobierającym świadczenia rodzinne o:

Więcej…
 
Komunikat PDF Drukuj
"Uwolnienie świadczeń rodzinnych na dzieci" – informacja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie dotycząca świadczeń rodzinnych w ramach wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance dotycząca świadczeń rodzinnych w ramach współnotowej koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.

Więcej…
 
Ważna informacja PDF Drukuj

W przypadku wystąpienia w rodzinie otrzymującej świadczenia rodzinne zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, osoba ubiegająca się zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance Dotyczy to zwłaszcza informacji o:

  • uzyskaniu dochodu przez członka rodziny,
  • wyjeździe członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zawarciu związku małżeńskiego lub wystąpieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, w przypadku osób, na które zasiłek rodzinny jest wypłacany,
  • umieszczeniu osoby, na którą wypłacane są świadczenia rodzinne, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.