poniedziałek, 19 Lis 2018
Jesteś tutaj: Home Odpady Komunalne

 

Wybory samorządowe 2018

Odpady komunalne


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017-2018 r. PDF Drukuj

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych dla Gminy Somianka na 2017 i 2018 rokHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH DLA GMINY SOMIANKA NA 2017 I 2018 ROK


Więcej…
 
Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj

Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. [pobierz plik PDF]

Załącznik do uchwały - wzór deklaracji. [pobierz plik PDF]

 
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Somiance PDF Drukuj

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w SomianceUchwała XXV N/152/16 Rada Gminy Somianka 2016-08-19 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z roku 2016, pozycja 7729, data ogłoszenia 30 sierpnia 2016

 
Ważne informacje PDF Drukuj

Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Somianka, zostały wprowadzone dwa rodzaje zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: selektywna zbiórka odpadów komunalnych oraz nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych.

W celu określenia zasad na jakich będą odbierane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, każdy z właścicieli poszczególnych nieruchomości złożył deklarację, w której określił system odbierania odpadów komunalnych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub gotówką w wybranym banku – bez wezwania – raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym w terminach:

  • Za I kwartał do15 stycznia
  • Za II kwartał do 15 kwietnia
  • Za III kwartał do 15 lipca
  • Za IV kwartał do 15 października
Więcej…
 
Zasady segregacji odpadów PDF Drukuj

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW.

Sposób segregacji odpadów w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

Więcej…