środa, 28 Cze 2017
Jesteś tutaj: Home Strona główna

Aktualności

Zapraszamy na półkolonie

Wójt Gminy Somianka i Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zaprasza dzieci i młodzież na Półkolonie, które realizowane będą w terminach: 24-29 lipiec 2017r. – grupa wiekowa 7-10 lat 31 lipiec – Więcej...

#000000

Informacja dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka

Urząd Gminy Somianka informuje, że do dnia 30 czerwca 2017r. istnieje możliwość zapoznania się z wersją roboczą projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka. Tekst i rysunek studium Więcej...

#000000

Zmiana zasad dotyczących usuwania drzew

Urząd Gminy Somianka informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. Więcej...

#000000

Są jeszcze wolne miejsca!!!

Uprzejmie informujemy, że nadal przyjmowane są zgłoszenia w projekcie pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Więcej...

#000000

Weekendowy ubaw

To był bardzo intensywny weekend. 3 czerwca dzieciaki bawiły się na Festynie „Ale frajda”, a 4 czerwca uczestniczyły w obchodach Dni Ziemi 2017.   Więcej...

#000000

Dofinansowanie na utworzenie baz edukacyjno-ekologicznych

Gmina Somianka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Tworzenie bazy ekologiczno – edukacyjnej w miejscowości Somianka i Wola Mystkowska w gminie Somianka” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Więcej...

#000000
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/38430920170623_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/377045rysunek_studium_kierunki_gmina_Somianka_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/64564220170619_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/35853920170606_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/32645320170603_slajd.jpg
/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/533316tablice_ekologiczno_edukacyjne.jpg
thumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Zapraszamy na półkolonie

Zapraszamy na półkolonie

Wójt Gminy Somianka i Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zaprasza dzieci i młodzież na Półkolonie, które realizowane będą w terminach:

  • 24-29 lipiec 2017r. – grupa wiekowa 7-10 lat
  • 31 lipiec – 5 sierpień 2017r. – grupa wiekowa 11-14 lat.

Zapisy rozpoczynają się 28 czerwca 2017r. od godz. 8.00. Liczba miejsc ograniczona – 45 osób/ grupa. Dopłata tylko 120,00 zł.

Bliższe informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance tel. 29 74 187 60

 
Informacja dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka

Informacja dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy SomiankaUrząd Gminy Somianka informuje, że do dnia 30 czerwca 2017r. istnieje możliwość zapoznania się z wersją roboczą projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka. Tekst i rysunek studium udostępnione są do wglądu w Urzędzie Gminy Somianka (parter pok. nr 8) do dnia 30 czerwca 2017r. w godzinach od 8:00 do 16:00. Osoby zainteresowane przekształceniem swoich gruntów pod zabudowę lub inną funkcję mogą do dnia 30.06.2017r. złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Somianka. Druk wniosku do pobrania w pok. nr 8.

Informujemy, że jest to dodatkowy termin na składanie wniosków.

 
Zmiana zasad dotyczących usuwania drzew

Zmiana zasad dotyczących usuwania drzewUrząd Gminy Somianka informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074) zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew. Główne zmiany odnoszą się do osób fizycznych, które od dnia 1 stycznia 2017 r. mogły usuwać bez zezwolenia drzewa z terenu własnej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na mocy nowych uregulowań, osoba fizyczna, która chce usunąć drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej jej własność, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest zobowiązana do dokonania zgłoszenia do tutejszego Urzędu Gminy o zamiarze usunięcia drzew. Obowiązkiem zgłoszenia zostały objęte drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Więcej…
 
XII Edycja Konkursu Fotograficznego Mazowsze Bliskie Sercu

XII Edycja Konkursu Fotograficznego Mazowsze Bliskie Sercu„Mazowsze – temat rzeka” pod takim hasłem ruszyła właśnie dwunasta edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”. To szansa dla fotografów amatorów. Do wygrania są bowiem warsztaty fotograficzne pod okiem specjalistów z ASP – w pierwszym etapie oraz karty podarunkowe na zakup sprzętu fotograficznego w drugim. Prace można nadsyłać do 30 czerwca br.

Więcej…
 
Pokaz Taneczny

Pokaz TanecznyKolejny już Pokaz Taneczny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Somiance, MB Studio Martyna Busławska oraz ZS w Woli Mystkowskiej odbył się na Hali sportowej 29 maja.

 

Więcej…
 
Informacja dotycząca stypendiów szkolnych

Informacja dotycząca stypendiów szkolnychOd 21 sierpnia 2017 r. można będzie składać w Urzędzie Gminy Somianka wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Somianka, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia. Stypendia szkolne są pomocą o charakterze socjalnym, w związku z tym miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 514,00 zł netto. Wnioski będą przyjmowane do 15 września 2017 r.

Więcej…
 
Weekendowy ubaw

Weekendowy ubawTo był bardzo intensywny weekend. 3 czerwca dzieciaki bawiły się na Festynie „Ale frajda”, a 4 czerwca uczestniczyły w obchodach Dni Ziemi 2017.

 

Więcej…
 
Są jeszcze wolne miejsca!!!

Są jeszcze wolne miejsca!!!Uprzejmie informujemy, że nadal przyjmowane są zgłoszenia w projekcie pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (PRO WM 2014-2020).

Projekt obejmuje montaż kolektorów słonecznych wraz z niezbędnym osprzętem do prawidłowego działania całego układu w skład, którego będą wchodzić:

Więcej…
 
Inkubator zgodnie z przepisami

Inkubator zgodnie z przepisami

W środę, 31 maja br. odbyło się już ostatnie szkolenie w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego”.

 

Więcej…
 
Dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii w Gminie Somianka

Dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii w Gminie SomiankaGmina Somianka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (PRO WM 2014-2020). Wartość projektu ogółem wynosi 15 231 020,73 zł, wydatki kwalifikowane stanowią 7 115 886,02 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 5 432 978,97 zł.

Więcej…
 
Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej Gminy Somianka

Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej Gminy SomiankaWójt Gminy Somianka informuje o otrzymaniu dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka – Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka” dofinansowanego na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie .

 

Więcej…
 
Dofinansowanie na utworzenie baz edukacyjno-ekologicznych

Dofinansowanie na utworzenie baz edukacyjno-ekologicznych

Gmina Somianka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Tworzenie bazy ekologiczno – edukacyjnej w miejscowości Somianka i Wola Mystkowska w gminie Somianka” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu EE-17- Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej. Wydatki kwalifikowane wynoszą 148 980,00zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 134 081,99 zł (stanowi to 90,00 % wartości zadania).

Więcej…
 
Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka

Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie SomiankaWójt Gminy Somianka informuje, że od 1 września 2017 roku będzie realizowany projekt pn. „Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (PRO WM 2014-2020) przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wydatki kwalifikowalne wynoszą 992 135,84 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 942 526,17 zł (stanowi to 95,00 % wartości projektu).

 

Więcej…
 
Informacja

InformacjaGmina Somianka otrzymała dotację w kwocie 14.300,00 zł z Ministerstwa Rozwoju w ramach KONKURSU na realizację w 2017r. zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032":

 

Więcej…
 
LGZZ Wkrótce nowe nabory

Business Image created by Kues - Freepik.comLokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 12 do 27 czerwca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze".

 

Więcej…
 
LGZZ: Szkolenie w Minikowie

LGZZ: Szkolenie w Minikowie

W dniach 16-17 maja br. uczestnicy projektu "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego" udali się do Minikowa, gdzie wzięli udział w praktycznych warsztatach z zakresu rozbiórki tuszy wieprzowej.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4