Jesteś tutaj: Home

baner Wybory Prezydenta RP

Urząd Gminy Somianka
Zapraszamy do wzięcia udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym PDF Drukuj

Mini plakat

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zaprasza dzieci, młodzież wraz z rodzicami na Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 19.08.2020 r. (środa) o godz. 16.30. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rajdu oraz wypełnianie oświadczeń wraz z ankietami.

Bliższe informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance tel. 29 74 187 60.

Pliki do pobrania:

 
Konkurs plastyczny KRUS PDF Drukuj

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wyszkowie zaprasza dzieci rolników w wieku 11-14 lat do wzięcia udziału w Konkursie dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 5, maksymalnie kilkanaście wersów) promującej prawidłowe nawyki i zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Więcej…
 
Rolniku, przygotuj się do spisu! PDF Drukuj

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Więcej…
 
Zwrot podatku akcyzowego PDF Drukuj

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy Somianka informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w pokoju nr 5 (podatki), w terminie

od 03.08.2020 roku do 31.08.2020 roku.

Aby uzyskać zwrot w/w podatku należy załączyć faktury za okres od 01.02.2020 roku do 31.07.2020 roku oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta (jeśli nie było wcześniej składane).

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Żołyński

 
Informacja ARiMR PDF Drukuj

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.

Więcej…
 
Zapraszamy na wyjazd do Parku Rozrywki i Edukacji w Zalesiu Górnym PDF Drukuj

plakat zaproszenie

Zapraszamy na rodzinny wyjazd do Parku Rozrywki i Edukacji Dzielnica Filmowa w Zalesiu Górnym dnia 11 sierpnia 2020 r. Koszt wyjazdu: 45 zł. Zapisy od 29 lipca (środa). Bliższe informacje pod nr telefonu: 29 74 187 60.

Pliki do pobrania:

 

 
Konkurs na wieniec dożynkowy PDF Drukuj

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Mszy świętej Dożynkowej, aby wspólnie dziękować za zebrane plony- 23 sierpnia 2020r., o godz. 14.00 plac przy Kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Somiance. W ramach organizowanej mszy ogłaszamy konkurs na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy". Do uczestnictwa w/w konkursie serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectw naszej Gminy Somianka.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w w/w konkursie, który jest dostępny poniżej.

Bliższe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance, tel. (29) 74 187 60.

Pliki do pobrania:

 
Dowóz uczniów niepełnosprawnych PDF Drukuj

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje o możliwości dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Somianka. Uczniowie mogą być dowożeni do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie oraz innych szkół.

Podania można składać w terminie od 03.08.2020 r. do 14.08.2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance (budynek Ośrodka Zdrowia).

 
Dożywianie dzieci w szkołach PDF Drukuj

Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że
od dnia 03.08.2020r. przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od  września  do grudnia 2020r.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00zł,
  • oraz występuje przynajmniej jedna z wymienionych przyczyn przyznania pomocy tzn.: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania.

Więcej…
 
Plan priorytetowy dzielnicowego PDF Drukuj

Posterunek Policji w Somiance
Rejon nr 11
Obejmuje swym działaniem teren administracyjny gminy Somianka

Plan priorytetowy dzielnicowego
st. sierż. Justyna Mroczkowska

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2020 roku do 31.12.2020 roku jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu, dewastacji ogólnie dostępnego mienia, zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zdarzeń kryminalnych w rejonie stacji paliw w Hucie Podgórnej, gm. Somianka.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego miejsca oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

 
Informacja dotycząca stypendiów szkolnych PDF Drukuj

Uprzejmie informuję, że od 1 września 2020r. można będzie składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Somianka, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendia szkolne są pomocą o charakterze socjalnym, w związku z tym miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 528,00 zł netto. Wnioski będą przyjmowane do 15 września 2020r. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub uproszczonych rachunków (wystawionych imiennie na rodzica) potwierdzających poniesione wydatki, z datą od 1 lipca 2020r.

Więcej…
 
Kurs e-learningowy KRUS dla dzieci PDF Drukuj

Zaproszenie na kurs e-learningowy KRUS

 
Informacja ARiMR PDF Drukuj

Uwaga hodowcy ryb - można złożyć w ARiMR wniosek o dofinansowanie

Od  1 lipca - rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli szkody w hodowli ryb słodkowodnych mogą składać w ARiMR wnioski o dofinansowanie. Czas na ich złożenie jest krótki – nabór potrwa tylko do 15 lipca 2020 r.

Więcej…
 
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej PDF Drukuj

plakat NPP mały

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Więcej…
 
Utylizacja azbestu 2020 PDF Drukuj

Urząd Gminy Somianka informuje, że przyjmuje wnioski na odbiór z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest - eternit płaski i falisty. Więcej informacji w Urzędzie Gminy Somianka pokój nr 7 telefon 29 74 18790 wew. 35 tel. kom. 601 613 504

 
Zmiana harmonogramu odbioru odpadów (szkła) od 01.07.2020 PDF Drukuj

ZMIANA HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH
DLA GMINY SOMIANKA NA 2020 ROK OD DNIA 1 LIPCA 2020R.

(zmiana dni odbioru odpadów szklanych)


Więcej…
 
« pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia »

Strona 1 z 7