Jesteś tutaj: Home

baner Wybory Prezydenta RP

Powszechny Spis Rolny 2020

baner Wybory Prezydenta RP

Urząd Gminy Somianka
Informacja KRUS PDF Drukuj

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

Więcej…
 
Urząd Gminy Somianka dostępny dla obywateli PDF Drukuj

Zarządzenie Nr 7/2020
Wójt Gminy Somianka

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie przywrócenia dostępności Urzędu Gminy Somianka, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 878) – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 25 maja 2020 r. przywracam dostępność Urzędu Gminy Somianka dla obywateli, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

 

Więcej…
 
Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego PDF Drukuj

elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego - ikonografika

Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

 
Informacja Starosty Powiatu Wyszkowskiego PDF Drukuj

Informacja Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wznowieniu od 18 maja 2020 r. świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie powiatu wyszkowskiego.

Pliki do pobrania:

 
Podziękowanie PDF Drukuj

Podziękowanie Wójta Gminy Somianka za akcję szycia maseczek

 
Podziękowania PDF Drukuj

Serdeczne podziękowania kieruję na ręce Pana Starosty Jerzego Żukowskiego i Wicestarosty Powiatu Wyszkowskiego Leszka Marszała za przekazanie 1000 maseczek wielokrotnego użytku Sealed. Przekazane maseczki pozostaną do dyspozycji Urzędu Gminy w Somiance i trafią do najbardziej potrzebujących wsparcia mieszkańców Gminy Somianka, którzy z różnych przyczyn nie byli w stanie zaopatrzyć się w ten niezbędny środek ochrony.

Warto pomagać Smile

Andrzej Żołyński
Wójt Gminy Somianka

 

Więcej…
 
ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie PDF Drukuj

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

Więcej…
 
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance PDF Drukuj

Uwaga! Zmiany w dochodzie utraconym w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w związku z COVID-19

Katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego został rozszerzony o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Więcej…
 
Zdalna szkoła - laptopy dla nauczycieli i uczniów z terenu Gminy Somianka PDF Drukuj

logo

Gmina Somianka zakupiła 33 laptopy wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania, trafią one do szkół z terenu gminy Somianka. Gmina Somianka pozyskała na ten cel 59 994,00 zł, w ramach tej kwoty zakupiła 33 laptopy z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem Office. Komputery są w komplecie z myszką. Jest to sprzęt, który ma ułatwić nauczycielom i uczniom naukę na odległość.

Zadanie jest w 100% dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

Więcej…
 
Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty PDF Drukuj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93 mln zł.

Więcej…
 
ARiMR: Wypłata dopłat do materiału siewnego na finiszu PDF Drukuj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Do 29 kwietnia 2020 r. wypłaciła rolnikom z tego tytułu 62 mln zł. W ubiegłym roku do ARiMR wpłynęło prawie 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego.

Więcej…
 
Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów PDF Drukuj

Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla rolników i plantatorów dotycząca zagrożenia COVID-19

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

 
ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020 PDF Drukuj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Więcej…
 
Chroń pszczoły PDF Drukuj

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie w zakresie ochrony pszczół i innych owadów zapylających

 
Zaszyj się w domu w słusznej sprawie PDF Drukuj

Zaszyj się w domu w słusznej sprawie

 
ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń PDF Drukuj

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019. Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia »

Strona 2 z 7