Jesteś tutaj: Home

baner Narodowego Spisu Ludności 2021

plakat informacyjny o koronawirusie

Urząd Gminy Somianka
Obiweszczenie PDF Drukuj

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Popowo-Parcele – część południowa”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somianka uchwały Nr XXXI/205/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Popowo-Parcele-część południowa”.

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj

Informacja Starosty Powiatu Wyszkowskiego w sprawie prac w terenie związanych ze sporządzeniem uproszczonych planów lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

 
Ogłoszenie PDF Drukuj

Ogłoszenie

Urząd Gminy Somianka poszukuje osoby zainteresowanej zatrudnieniem w ramach umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika – na stanowisko właściwe w sprawach zamówień publicznych. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 15 września 2021 r. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pokój nr 1 lub tel. 29 741 87 90 lub 29 741 87 96 w. 45.

WÓJT
/-/ Andrzej Żołyński

 
Dożynki Gminno-Parafialne 2021 PDF Drukuj

"Dziękujemy za nasz chleb powszedni. Dziękujemy tym, którzy sieją ziarno, uprawiają ziemię i gospodarzą, a dzisiaj niosą nam wszystkim plon…"

W naszej gminie w zeszłą niedzielę 22.08.2021r. w Somiance odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz goście. Wydarzenie było współorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Więcej…
 
Informacja dotycząca stypendiów szkolnych PDF Drukuj

Uprzejmie informuję, że od 1 września 2021r. można będzie składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Somianka, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendia szkolne są pomocą o charakterze socjalnym, w związku z tym miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 528,00 zł netto. Wnioski będą przyjmowane do 15 września 2021r.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub uproszczonych rachunków (wystawionych imiennie na rodzica składającego wniosek) potwierdzających poniesione wydatki, z datą od 1 lipca 2021r.

Więcej…
 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - złóż deklarację PDF Drukuj

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

 

Więcej…
 
Dowóz dzieci niepełnosprawnych PDF Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje o możliwości dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Somianka. Uczniowie mogą być dowożeni do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Wyszkowie oraz innych szkół.

Podania można składać w terminie od 02.08.2021 r. do 13.08.2021r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance (budynek Ośrodka Zdrowia).

 
Dożywianie dzieci w szkole PDF Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że od dnia 02.08.2021r. przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od  września  do grudnia 2021r.

Więcej…
 
Jak postępować w przypadku pojawienia się dzikiego zwierzęcia na posesji? PDF Drukuj

Jak postępować w przypadku pojawienia się dzikiego zwierzęcia na posesji?

 
Jak postępować w przypadku pogryzienia lub pokąsania przez dzikie zwierzę? PDF Drukuj

Jak postępować w przypadku pogryzienia lub pokąsania przez dzikie zwierzę?

 

 
Nie dla ASF PDF Drukuj

Nie dla ASF

 
Plan priorytetowy dzielnicowego PDF Drukuj

Posterunek Policji w Somiance
Rejon nr 11
Obejmuje swym działaniem teren administracyjny gminy Somianka

Plan priorytetowy dzielnicowego
st. sierż. Justyna Mroczkowska

tel. 519-035-357, 47 704 63 21
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zakładanym celem do osiągnięcia w II półroczu 2021 roku jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także ograniczenie gromadzenia się osób, podczas którego może dochodzić do demoralizacji nieletnich oraz popełniania wykroczeń. Niedopuszczenie do wykroczeń przeciwko porządkowki i spokojowi publicznemu, interwencji z tym związanych oraz zdarzeń kryminalnych, jak również przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w rejonie sklepu przu ul. Zakątek w miejscowości Popowo Parcele.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego miejsca oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 
Informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie PDF Drukuj

Komunikat i ulotka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

 
Informacja PDF Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że wnioski o następujące świadczenia:

  • zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

będą wydawane i przyjmowane w wersji papierowej od 2 sierpnia 2021r.

Natomiast wnioski w formie elektronicznej można składać już od 1 lipca 2021r.

 
Popisanie umów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 PDF Drukuj

W dniu 11 czerwca 2021r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” Gmina Somianka podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego 5 umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację poniższych zadań:

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 2 z 4