Jesteś tutaj: Home

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Złóż deklarację

plakat informacyjny o koronawirusie

Urząd Gminy Somianka
Informacja PDF Drukuj

Wojewoda Mazowiecki informuje o rozpoczęciu wykonania opracowania pod nazwą ,,Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonanie przez przedsiębiorstwo państwowe – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Wykonawcy inwentaryzacji będą przebywać w lasach wszystkich form własności, w tym również w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Wobec powyższego proszę o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz wykonania koniecznych czynności w ramach przedmiotowego zadania oraz przekazuje informację właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o w/w działaniach.

 

 
Wsparcie finansowe dla gminy Somianka PDF Drukuj

Gmina Somianka otrzyma w 2021 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”

Gmina Somianka znalazła się liście organów prowadzących szkoły, którym zostało przyznane wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Więcej…
 
Informacja o współfinansowaniu PDF Drukuj

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Stare Kozłowo” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 370 746,15 zł. Całkowita wartość zadania:  529 637,36 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stare Kozłowo na długości 997,75 m poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa łamanego.

 
Zapisy na zajęcia GOK PDF Drukuj

 
Obiweszczenie PDF Drukuj

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Popowo-Parcele – część południowa”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somianka uchwały Nr XXXI/205/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Popowo-Parcele-część południowa”.

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj

Informacja Starosty Powiatu Wyszkowskiego w sprawie prac w terenie związanych ze sporządzeniem uproszczonych planów lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

 
Ogłoszenie PDF Drukuj

Ogłoszenie

Urząd Gminy Somianka poszukuje osoby zainteresowanej zatrudnieniem w ramach umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika – na stanowisko właściwe w sprawach zamówień publicznych. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 15 września 2021 r. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pokój nr 1 lub tel. 29 741 87 90 lub 29 741 87 96 w. 45.

WÓJT
/-/ Andrzej Żołyński

 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - złóż deklarację PDF Drukuj

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

 

Więcej…
 
Dowóz dzieci niepełnosprawnych PDF Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje o możliwości dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Somianka. Uczniowie mogą być dowożeni do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Wyszkowie oraz innych szkół.

Podania można składać w terminie od 02.08.2021 r. do 13.08.2021r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance (budynek Ośrodka Zdrowia).

 
Dożywianie dzieci w szkole PDF Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że od dnia 02.08.2021r. przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od  września  do grudnia 2021r.

Więcej…
 
Nie dla ASF PDF Drukuj

Nie dla ASF

 
Informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie PDF Drukuj

Komunikat i ulotka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

 
Informacja PDF Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że wnioski o następujące świadczenia:

  • zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

będą wydawane i przyjmowane w wersji papierowej od 2 sierpnia 2021r.

Natomiast wnioski w formie elektronicznej można składać już od 1 lipca 2021r.

 
Popisanie umów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 PDF Drukuj

W dniu 11 czerwca 2021r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” Gmina Somianka podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego 5 umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację poniższych zadań:

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 
Podpisanie umowy o dofinansowanie remontu dachu hali sportowej PDF Drukuj

12 maja 2021r. w Sali konferencyjnej pod Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somiance miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie remontu dachu hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Somiance. W ramach inwestycji dach pokryty zostanie nową blachą, zamontowane zostaną rynny dachowe i rury spustowe. Wykonana zostanie także obróbka komina wraz z montażem taśm kominowych oraz obsadzeniem kratek wentylacyjnych.  Samorząd na ten cel przekaże kwotę 94.563,00zł. Wartość całkowita realizowanej inwestycji wynosi 159.000,00zł. W tym dniu gościliśmy w Somiance Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, członków zarządu województwa mazowieckiego Panią Elżbietę Lanc i Panią Janinę Ewę Orzełowską oraz Pana Mirosława Augustyniaka radnego sejmiku województwa mazowieckiego. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 3 z 5