Jesteś tutaj: Home

baner Wybory Prezydenta RP

Urząd Gminy Somianka
Nowe zasady bezpieczeństwa PDF Drukuj

Informacja ze strony gov.pl/koronawirus

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Więcej…
 
Komunikat KRUS PDF Drukuj

Szanowni Państwo, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

 • Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

Więcej…
 
Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem PDF Drukuj
 
Informacja PDF Drukuj

InformacjaNumer konta do dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 46 8923 1076 0600 0824 2006 0167

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona na podstawie złożonej deklaracji uiszcza się z góry bez wezwania w następujących terminach:

 1. I kwartał do 15 lutego danego roku
 2. II kwartał do 15 kwietnia danego roku
 3. III kwartał do 15 lipca danego roku
 4. IV kwartał do 15 października danego roku
 
Zarządzenie Wójta Gminy PDF Drukuj

Zarządzenie Nr 5/2020
WÓJT GMINY SOMIANKA

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Somianka

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póżn. zm.) oraz w celu realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mając na względzie zagrożenie dla mieszkańców Gminy Somianka, z dniem            16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam ograniczenie dostępności Urzędu Gminy Somianka dla obywateli.

2. Budynek stanowiący siedzibę Urzędu Gminy Somianka od dnia wskazanego w ust. 1 do odwołania pozostaje zamknięty dla obywateli.

3. Sprawy urzędowe w Urzędzie Gminy Somianka pozostają możliwe do załatwienia:

1) drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną),

2) drogą telefoniczną,

3) drogą elektroniczną:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: Urząd Gminy Somianka – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

b) za pośrednictwem platformy ePUAP  - adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP /d75l4e6egq/skrytka

4. Obsługa obywateli w siedzibie Urzędu Gminy Somianka ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistego stawiennictwa (np. wystawienie aktu zgonu, złożenie lub odbiór dowodu osobistego) – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z konkretnym pracownikiem.

5. Pracownicy Urzędu Gminy Somianka będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

6. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w budynku Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

7. Dyżury Wójta Gminy Somianka odbywające się we wtorki we wskazanym w ust. 1 okresie zostają odwołane. Skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Somianka przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez platformę ePUAP

8. Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na określony rachunek bankowy.

9. Wstrzymuje się wyjazdy służbowe pracowników Urzędu Gminy Somianka poza niezbędnymi do właściwego realizowania zadań Gminy Somianka.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

 
Zarządzenie Kierownika GOPS PDF Drukuj

Zarządzenie Nr 1/3/2020
Kierownika Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w SOMIANCE

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczenia
dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póżn. zm.) oraz w celu realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

Więcej…
 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SOMIANKA PDF Drukuj

W związku z wydaniem specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, wywołanej koronawirusem, informuję:

 1. od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
  Pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli poinformują rodziców uczniów o wyżej wymienionym zawieszeniu zajęć.
  Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/
  Rodzicu jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS. Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny, zalecamy aby dzieci nie pozostawały pod opieką osób starszych. Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 2. o odwołaniu wydarzeń gromadzących dużą liczbę uczestników, organizowanych przez Gminę Somianka oraz jej jednostki organizacyjne.
 3. o zawieszeniu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Świetlic działających na terenie Gminy .

/-/
WÓJT
Andrzej Żołyński

APEL MINISTRA ZDROWIA O ZACHOWANIE KWARANTANNY!

Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkół, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów, na spotkania, do restauracji i widzimy, jak to się skończyło. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność - mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

 
Informacja w sprawie koronawirusa PDF Drukuj

W związku z kolejnymi stwierdzonymi w Polsce przypadkami koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.

Osoby oczekujące na załatwienie spraw prosimy, by zachowywały odpowiednią odległość - co najmniej 1 m od innych osób oczekujących. Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.

Podobne środki wprowadził także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury.

 
Informacja w sprawie koronawirusa PDF Drukuj

Informacja
w sprawie koronawirusa

W związku z kolejnymi stwierdzonymi w Polsce przypadkami koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.

Osoby oczekujące na załatwienie spraw prosimy, by zachowywały odpowiednią odległość - co najmniej 1 m od innych osób oczekujących. Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.

 
Komunikat PDF Drukuj

Pilne

Premier RP Mateusz Morawiecki poinformował, że od poniedziałku 16 marca br. zostaną zamknięte wszystkie placówki oświatowe. Żłobki, przedszkola, szkoły, uczelnie będą zamknięte przez dwa tygodnie.

Od jutra do piątku planowane są wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla najmłodszych dzieci.

 
Informacja SPZZOZ w Wyszkowie PDF Drukuj

Informacja dla pacjentów i ich rodzin w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem (SARS-CoV-2)

Pacjent manifestujący objawy i spełniający poniższe kryteria powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Kryteria kliniczne:
każda osoba, u której wystąpił objaw ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność.

Kryteria epidemiologiczne:
każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem wyżej wymienionych objawów spełniała następujące kryteria:

 • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2,
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),
 • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie nie posiada oddziału zakaźnego. W związku z tym prosimy pacjentów manifestujących objawy i spełniających kryteria o zgłaszanie się do najbliższego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ul. Wolska 37.

https://www.szpitalwyszkow.pl/2020/03/05/informacja-dla-pacjentow-i-ich-rodzin-w-przypadku-podejrzenia-zakazenia-nowym-koronawirusem-sars-cov-2/

informacja SPZOZ w Wyszkowie

Informacja postępowanie w przypadku podejrzenia zarażenia

wykaz szpitali zakaźnych

 
Zostań Rodziną Wspierającą PDF Drukuj

Zostań Rodziną WspierającąGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zostając rodziną wspierającą możecie Państwo podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.

Więcej…
 
ARiMR: Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa PDF Drukuj

logo ARiMRRolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.

Więcej…
 
Ulotka informacyjna PDF Drukuj

Ulotka informacyjna Wojewody Mazowieckiego "Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków”

 
Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej PDF Drukuj

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej Od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. można zgłaszać swoje uwagi i wnioski do projektu dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL).

Dokument poddany konsultacjom społecznym obejmuje stworzenie Centralnego Portu Komunikacyjnego poprzez budowę Portu Lotniczego Solidarność wraz z Inwestycjami Towarzyszącymi: Drogowymi i Kolejowymi.

Więcej…
 
Konkurs plastyczny KRUS PDF Drukuj

Konkurs plastyczny KRUSZapraszamy dzieci do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 6 z 9