Jesteś tutaj: Home Projekty UE Kurs na prawo jazdy kat. B
Kurs na prawo jazdy kat. B PDF Drukuj

Kurs na prawo jazdy kat. BW związku z realizacją projektu „Mobilni w Somiance” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Gmina Somianka zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie na prawo jazdy kategorii B.

 

W kursie będą mogły wziąć udział 22 osoby (15 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku produkcyjnym. Oferta skierowana jest do mieszkańców Gminy Somianka z wykształceniem maksymalnie średnim, którzy po raz pierwszy będą przystępowali do kursu na prawo jazdy kat. B - pierwszeństwo będą miały osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych w wieku do 25 lat.

 

Okres realizacji projektu: 2.07.2012-30.11.2012. Nabór dokonany zostanie na podstawie ankiety zgłoszeniowej, której wzór będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Somianka: www.somianka.pl oraz w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Somianka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 6,  tel. (29) 74 187 90.

Nabór będzie prowadzony w dniach 26, 27, 28, 30 LIPCA w godzinach 16.00 – 18.00.

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji

Ankieta zgłoszeniowa