Jesteś tutaj: Home Spis telefonów
Spis telefonów PDF Drukuj

Telefony do Urzędu Gminy Somianka

29 7418790
29 7418796
29 7418883
29 7418884
29 7418888
29 7418889

fax 29 7418714

Nr pokoju

Pracownicy

Komórka organizacyjna/ stanowisko

Nr tel

1 (parter)

Monika Szczerba,
Danuta Kulus

Kadry, płace
Ksiegowość

45


2 (parter)

Bożena Reniewicz

Obsługa RG

48

3 (parter)

Elżbieta Kuchta

USC

46

4 (parter) Michał Kowalczyk Informatyk 38

5 (parter)

Barbara Mróz,
Wioletta Staśkiewicz

Podatki

42

6 (parter)

Milena Przybysz

Budownictwo

41

7 (parter)

Bogdan Krysiak
Tadeusz Kuchta

Obrona Cywilna, BIP
Inwestycje,
Gospodarka odpadami

35

8 (parter)

Mariola Mróz,
Sylwia Mosakowska

Planowanie przestrzenne, rolnictwo, promocja gminy

43

9-10 (piętro)

Izabela Gargała
Milena Witkowska

Pozyskiwanie Funduszy
Zamówienia Publiczne

54

11 (piętro)

 

Dyżury pracownika ODR

55

12 (piętro)

Teresa Lipska

Sekretarz

36

13 (piętro)

Agnieszka Salwin

Z-ca Wójta

47

14 (piętro)

Anna Szczesna

Sekretariat

31

15 (piętro)

Andrzej Żołyński

Wójt

32

16 (piętro)

Milena Borkowska

Izabela Wierzchoń

Kasa

Gospodarka odpadami

39

17 (piętro)

Anna Królikowska

Skarbnik

33

18 (piętro)

Krystyna Sitek, Marta Prus

Księgowość

34

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dorota Jaworowska,
Marta Pogłód,
Ewelina Bednarska,

Kierownik,
Świadczenia Rodzinne,
Fundusz Alimentacyjny

29 7418879

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Halina Elak,
Grażyna Lemańska,
Anna Paradowska
Pracownicy socjalni tel/fax
29 7418346

Gospodarka Komunalna

Sylwia Kuchta

księgowość

56

29 7418392

Gminny Ośrodek Kultury

Marzena Kuchta

kierownik

60

29 7418760

 

Biuro Projektu "Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka"