Jesteś tutaj: Home Komunikaty Uroczystości w Somiance
Uroczystości w Somiance PDF Drukuj

Uroczystości w SomianceDzień 25 marca 2013 roku  był bogaty w ważne wydarzenia.  O godz. 9-tej dokonano uroczystego otwarcia stacji uzdatniania wody (SUW) w Somiance. Następnie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Somianka, na której za zasługi na rzecz Gminy Somianka uhonorowano ks. kan. Tadeusza Staniaszka tytułem Honorowego Obywatela Gminy Somianka oraz wyróżnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika Herbem Gminy Somianka.

Na sesję, która wyjątkowo miała miejsce w Zespole Szkół w Somiance, przybyło wiele znamienitych gości. Wśród zaproszonych, obok ks. Staniaszka oraz Marszałka Województwa Pana Adama Struzika, na uroczystość przybyli m.in.: Starosta Wyszkowski Bogdan Pągowski, v-ce Starosta Zdzisław Bocian, Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie insp. mgr Adam Krzemiński, Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Panią kpt. Dorota Pawlak , Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Popowie Zakładu Karnego Warszawa-Białołęka por. Paweł Kacprzyk, Proboszcz parafii pw. św. Izydora w Woli Mystkowskiej ks. kan. Tadeusz Suchta,  Dziekan dekanatu Wyszkowskiego ks. kan. Zdzisław Golan, proboszcz parafii w Barcicach z/s w Somiance ks. kan. Wojciech Zyśk, proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha w Wyszkowie ks. kan. Roman Karaś, radni powiatowi, dyrektorzy szkół, sołtysi , przedstawiciele prasy.

Pierwszą częścią uroczystości było uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Somiance.

Wybudowanie Stacji Uzdatniania Wody to nie jedyna inwestycja, która  powstała ostatnio w Gminie Somianka dzięki  unijnemu wsparciu. Przy pomocy dotacji całkowicie zreorganizowano tu gospodarkę wodno-ściekową i system wywozu odpadów komunalnych. Oprócz SUW wybudowano także 184 przydomowe oczyszczalnie ścieków, poza tym wykonano blisko 2,5 km kanalizacji sanitarno-grawitacyjno-ciśnieniowej i 1,3 km łącza wodociągowego Somianka – Michalin. Zakupiono też ciągnik wraz z beczką asenizacyjną.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 5,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 3,2 mln zł. Stację uzdatniania wody w Somiance o wartości 1,4 mln zł wybudowano w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Prace dofinansowane zostały unijną dotacją w wysokości ponad 487 tys. zł.

Nową stacje uzdatniania wody poświęcił ks. kan. Wojciech Zyśk, a uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Wyszkowski  Bogdan Pągowski oraz Wójt Gminy Somianka Andrzej Żołyński.

Drugą częścią uroczystości w Somiance była uroczysta sesja Rady Gminy na której jednomyślnie podjęto dwie  uchwały:

Pierwszą podjętą uchwałą była uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy dla ks. kanonika Tadeusza Staniaszka. Ks. kan. Tadeusz Staniaszek przez wiele lat pełnił posługę kapłańską jako proboszcz  parafii  Wola Mystkowska w gminie Somianka. Do decyzji somiankowskich radnych o podjęciu uchwały nadającej księdzu zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Gminy, przyczyniło się Jego zaangażowanie w sprawy mieszkańców gminy oraz godna naśladowania postawa.

Drugą uchwałą podjętą w tym dniu była uchwała o wyróżnieniu Pana Marszałka Adama Struzika Herbem Gminy Somianka, w uznaniu wielkich zasług na rzecz naszej gminy przez wsparcie dotacjami wojewódzkimi wielu inwestycji na terenie gminy Somianka.

Po złożeniu życzeń i odśpiewaniu tradycyjnego „100 lat” zgromadzeni goście podzielili się wielkanocnym jajkiem.