Jesteś tutaj: Home Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PDF Drukuj

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny i prowadzi do wielu tragedii życiowych. Podejmowanych jest szereg działań, mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy. Chcemy, by w naszej gminie było spokojne, byśmy wszyscy, jako mieszkańcy, czuli się bezpiecznie.

Od  marca 2012 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest podejmowanie działań pomocowych na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu i zaniedbywaniu w szczególności dzieci.

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Wraz z wejściem w życie od dnia 1 sierpnia 2010r. nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy.

Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności:

 • ofiary przemocy w rodzinie;
 • sprawcy przemocy;
 • świadkowie przemocy w rodzinie;
 • przedstawiciele instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 26 marca 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Somiance odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 marca 2012r.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Policji;
 • Oświaty;
 • Ochrony zdrowia;
 • Sądu Rejonowego.

Zespół Interdyscyplinarny będzie realizował zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.

W trakcie spotkania został wybrany Przewodniczący Zespołu – Zastępca Wójta Gminy Somianka.

Tel kont. 29 74 187 96.

Kontakt w dni pracy od 8.00 – 16.00.

Pomoc instytucjonalna

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  07-203 Somianka 25B
  tel. 29 74 183 46,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  07-203 Somianka 25B
  tel. 29 74 183 46,
  gopssomianka @interia.pl
 • Posterunek Policji
  07-203 Somianka 16B
  tel.
  29 74 362 90,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  07-203 Somianka
  tel. 29 74 187 96 w. 48

W sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia dzwoń:

 • POLICJA 997
 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
 • TELEFON ALARMOWY 112

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” 0801 120 002

 

Pliki do pobrania: