Jesteś tutaj: Home Komunikaty Pogotowie powodziowe
Pogotowie powodziowe PDF Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 7/2009
WÓJTA GMINY SOMIANKA
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia powodziowego

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001nr. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019 z późn. zm.) oraz art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzenia Starosty Wyszkowskiego nr 29/2009 z dnia 26.03.2009 r.

zarządzam co następuje

 § 1

 Wprowadzam stan pogotowia powodziowego od godz. 900 dnia 26 marca 2009 r. dla sołectw:
1) Jasieniec
2) Barcice
3) Jackowo Dolne
4) Janki
5) Popowo Kościelne
6) Popowo Parcele

§ 2

 

W sołectwach, w których ogłoszono stan pogotowia powodziowego należy w szczególności:
- podać informację mieszkańcom o ogłoszeniu pogotowia powodziowego;
- posiadać siły i środki w gotowości do użycia;
- przygotować ludność i inwentarz do ewentualnej ewakuacji;
- śledzić poziom wód w rzece Bug;
- monitorować stan wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń hydrotechnicznych.

§ 3

 Informację o podjetych dziaaniach oraz sytuacji powodziowej na terenia sołectwa przekazywać do Gminnego Centrum Zarządzania dwa razy na dobę z sytuacji na godzinę 6.00 do godziny 7.00 oraz z sytuacji na godzinę 18.00 do godziny 19.00.

 § 4

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy oraz inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy.

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu

                                                   /-/
                                                   WÓJT
                                                   Andrzej Żołyński