Jesteś tutaj: Home Komunikaty Informacja
Informacja PDF Drukuj

Informacja

W dniu 07.10.2014r. została odebrana inwestycja polegająca na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Somianka - II etap (rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stare Płudy, Somianka Parcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec).”.  Zadanie zostało dofinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 1.431.419,78 złotych

Kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła: 1.152.888,00 złotych

Kwota dofinansowania z PROW stanowi kwotę 759.037,00  złotych co stanowi 53,02% kosztów całkowitych zadania.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 17.02.2014r  do  30.09.2014r.

W ramach przedmiotowego zadnia została wykonana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stare Płudy, Somianka Parcele, Suwin, Ulasek na długości 2.778,00 mb

Ponadto została wykonana  rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec na długości 3.845,00 mb

Dzięki dofinansowaniu w ramach działania 321 „Podstawowe dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance może pochwalić się podniesieniem standardu zwodociągowania i skanalizowania całego terenu Gminy Somianka. Bez wsparcia finansowego ze środków unijnych wykonanie inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej było by bardzo trudne.