Jesteś tutaj: Home Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne na 2016 PDF Drukuj

Stawki podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wodę i ścieki uchwalone przez Radę Gminy Somianka na rok 2016, wraz ze wzorami dokumentów.

Podatek od nieruchomości

stawki podatku od nieruchomości na 2016 r. Stawki podatku od nieruchomości na 2016
Zwolnienia w podatku od nieruchomości I Zwolnienia w podatku od nieruchomości I

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Zmiana uchwały w sprawie okreslenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Zwolnienia w podatku od nieruchomości II Zwolnienia w podatku od nieruchomości II
Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek)

Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek)

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
Podatek rolny
Stawki podatku rolnego na 2016 r.
Stawki podatku rolnego na 2016
Deklaracja na podatek rolny (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek) Deklaracja na podatek rolny (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek)
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
Podatek leśny
Stawki podatku leśnego na 2016 r.
Stawki podatku leśnego 2016
Deklaracja na podatek leśny (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek) Deklaracja na podatek leśny (formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek)
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)

Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych na 2016 Stawki podatku od środków transportowych
Stawki podatku od samochodów ciężarowych od 12 t na 2016 Stawki podatku od samochodów ciężarowych od 12 t
Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych od 12 t na 2016 Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych od 12 t
Stawki podatku od przyczep i naczep od 12 t na 2016 Stawki podatku od przyczep i naczep od 12 t
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 na 2016 (Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.) Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Załącznik do deklaracji DT-1/A na 2016 (Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.) Załącznik do deklaracji DT-1/A
Opłata targowa
Stawki opłaty targowej na 2016
Stawki opłaty targowej

Nr konta na który należy wpłacać podatki i opłaty lokalne:

66 8923 1076 0600 0824 2006 0001
Stawki za wodę i ścieki

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (obowiązują do 31 marca 2016 r.) Satwki za wodę i ścieki do 31.3.2016
Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (obowiązują do 31 marca 2016 r.) dopłaty do taryf za wodę i ścieki do 31.3.2016
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (obowiązują do 01 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017 r.) Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (obowiązują do 01 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017 r.)
Uchwała Rady Gminy Somianka w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Uchwała Rady Gminy Somianka w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Rady Gminy Somianka w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków Uchwała Rady Gminy Somianka w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Nr konta na który należy dokonywać wpłat za wodę i ścieki

86 8923 1076 0600 0216 2006 0001

Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance
Somianka 13A
07-203 Somianka
tel. 29 741-83 92