Jesteś tutaj: Home
Utylizacja azbestu 2016 PDF Drukuj

Somianka dnia 2016.02,08

Mieszkańcy i właściciele nieruchomości z terenu Gminy Somianka

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych (płyty eternitu falistego i płaskiego) z terenu Gminy Somianka,

Urząd Gminy Somianka uprzejmie prosi mieszkańców i właścicieli nieruchomości z terenu gminy Somianka, którzy posiadają na stanie zdjęty eternit z budynków lub mają zamiar do dnia 31 sierpnia 2016r. wymienić pokrycie dachowe o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Somianka pok. Nr 7 w celu wypełnienia deklaracji o zamiarze przekazania do unieszkodliwienia w 2016r. wyrobów zawierających azbest (płyty eternitu falistego lub płaskiego) z podaniem ilości płyt azbestowych (eternitu w m2 lub w sztukach).

W przypadku wymiany pokrycia dachowego z budynku usytuowanego w odległości mniejszej niż 4m od granic nieruchomości należy zgłosić zamiar wymiany pokrycia dachowego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Aleja Róż 2.

Przy zgłaszaniu tych prac muszą być obecni wszyscy właściciele działki i budynku (np. mąż i żona), na którym będzie dokonywana wymiana pokrycia dachowego. Do Starostwa Powiatowego należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • numer aktu notarialnego, datę sporządzenia aktu, nazwisko i imię notariusza sporządzającego akt,
  • odbitkę z mapy zasadniczej z naniesieniem budynku, na którym będzie dokonywana wymiana pokrycia dachowego z azbestu na inny materiał (w razie braku takiej mapy, można ją uzyskać w Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego).

Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego pisma o niewnoszeniu sprzeciwu co do zmiany pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest na inny materiał pokrycia dachowego należy złożyć kserokopię pisma w Urzędzie Gminy Somianka. Szczegółowych informacji udziela Pan Tadeusz Kuchta insp. ds. gospodarki komunalnej tel. (29) 741 88 99, 741 8790 w 35, kom. 601 613 504. Uwaga: Odbierany będzie bezpłatnie eternit już zdjęty z budynków, ułożony na paletach i ofoliowany (a płyty eternitu płaskiego w workach), który następnie zostanie przekazany do utylizacji firmie która posiada umowę ze składowiskiem odpadów azbestowych.

Nie dofinansowuje się kosztów zdjęcia pokrycia dachowego.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński