Jesteś tutaj: Home
Utylizacja azbestu 2016 PDF Drukuj

Utylizacja azbestu 2016Gmina Somianka informuje, że pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w wysokości 20.000 zł na zadanie pod nazwą „Wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest (płyty eternitu falistego i płaskiego ) z budynków na terenie Gminy Somianka”.

W ramach pozyskanych środków finansowych zostało odebranych od 34 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Somianka wyroby zawierające azbest i przekazane do unieszkodliwienia w ilości 75,250 Mg.

Usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Gminy wykonała firma ECO-TEC Maciej Maczyński z siedzibą przy ul. Twardej 44 lok. 19, 00-831 Warszawa

 

Wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest /płyty eternitu falistego i płaskiego/ z budynków na terenie Gminy Somianka dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 20.000 zł

Utylizacja azbestu 2016