Jesteś tutaj: Home
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Somianka PDF Drukuj

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy SomiankaWójt Gminy Somianka informuje, że w związku z przystąpieniem do opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Somianka" od dnia 29 maja do 11 czerwca 2017 r. na terenie Gminy Somianka przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Somianka.

Mieszkańców Gminy Somianka, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie przypominamy, że wszyscy właściciele, zarządcy i użytkownicy miejsc, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, są zobowiązani do złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, do dnia 31 stycznia każdego roku, odpowiednio Wójtowi (osoby fizyczne) oraz Marszałkowi (firmy).

Wójt Gminy Somianka
Andrzej Żołyński