Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
XLVII zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka PDF Drukuj

XLVII zwyczajna sesja Rady Gminy SomiankaW dniu 27 marca 2018r. (wtorek) o godz. 13.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Somianka odbędzie się XLVII zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 5 marca 2018r.
 5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Somianka.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r.
 8. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2017.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.