Jesteś tutaj: Home Fundacje i stowarzyszenia Nasza Gmina Somianka Warsztaty żywieniowe i ekonomiczne
Warsztaty żywieniowe i ekonomiczne PDF Drukuj

Warsztaty żywieniowe i ekonomiczne

Dnia 7 maja 2018 r. od godz. 10.00 odbędą się warsztaty żywieniowe i ekonomiczne dla podopiecznych Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego "Nasza Gmina Somianka". Placówka ta jest jedną z organizacji partnerskich Banku Żywności SOS w Warszawie biorącą udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

07.05.2018 (poniedziałek)

MIEJSCE: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance, Somianka 21

godz. 10.00-11:30: warsztat żywieniowy – Zasady zdrowego odżywiania

godz. 11:30-13:00: warsztat żywieniowy – Uczymy się czytać etykiety

godz. 13.15-14:45: warsztat ekonomiczny – Zadłużenie a upadłość konsumencka

Obecność obowiązkowa!!!!!!!!!!!!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.