Jesteś tutaj: Home Odpady Komunalne Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych PDF Drukuj

ABC segregacji odpadów komunalnych

Gdzie wyrzucić konkretny odpad?

Od 1 stycznia 2019 r. odpady będą dzielone na pięć frakcji. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego pojemnika/worka - szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne - biały i szkło kolorowe - do pojemnika/worka) żółtego - metale i tworzywa sztuczne, do pojemnika/worka brązowego - odpady ulegające biodegradacji a do pojemnika/worka czarnego – odpady zmieszane.

1. Papier - pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

- katalogi, ulotki, prospekty

- gazety i czasopisma,

- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

- zeszyty i książki

- papier pakowy

- torby i worki papierowe.

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

- papieru lakierowanego i powleczonego folią,

- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

- kartonów po mleku i napojach,

- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych, materiałach budowlanych.

- tapet, pieluch jednorazowych i podpasek,

- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, - ubrań.

2. Szkło - pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne - biały i szkło kolorowe)

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejac4 roślinnych),

- szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

- szkła okularowego, szkła żaroodpornego

- zniczy z zawartością wosku, - żarówek i świetlówek,

- reflektorów, - opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,

olejach silnikowych, - luster, szyb okiennych i zbrojonych,

- monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

3. Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, - nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów

- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

- aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe,

- kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

- butelek i pojemników z zawartością, - opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, - opakowań po olejach silnikowych, - części samochodowych, - zużytych baterii i akumulatorów, - puszek i pojemników po farbach i lakierach

- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

4. Odpady ulegające biodegradacji - pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

- skoszoną trawę, liście, kwiaty,

- trociny i korę drzew,

- resztki jedzenia.

- kości zwierząt,

- gałęzie drzew i krzewów

- odchodów zwierząt,

- popiołu z węgla kamiennego

- leków,

- drewna impregnowanego,

- płyt wiórowych,

- ziemi i kamieni,

- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

5. Odpady zmieszane – pojemnik /worek czarny
Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Uwaga na odpady niebezpieczne i inne.
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady), zużyte opony, inne odpady- popioły, gruz budowlany pochodzący z remontu, odpady wielogabarytowe, liście, trawa.

Te odpady można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK-u ) który znajduje się w Somiance Parcele 13A, 07-203 Somianka – teren oczyszczalni ścieków tel. 29 7418392.