Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
Zaproszenie na warsztaty PDF Drukuj

zaproszenie na warsztaty

Dnia 13 lutego 2019r. od godz. 10.00 odbędą się warsztaty ekonomiczne dla podopiecznych Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego "Nasza Gmina Somianka". Placówka ta jest jedną
z organizacji partnerskich Banku Żywności SOS w Warszawie biorącą udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2018.

13.02.2019 (środa)

godz. 10.00-11:30: warsztat ekonomiczny - Jak efektywnie zarządzać
budżetem domowym?

godz. 11:30-13:00: warsztat ekonomiczny – Jak uniknąć spirali zadłużenia?

MIEJSCE: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance; Somianka 21

PROWADZĄCA: Małgorzata Łagowska

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE
L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.