Jesteś tutaj: Home Komunikaty VI zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka
VI zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka PDF Drukuj

VI zwyczajna sesja Rady Gminy SomiankaZawiadamiam, że w dniu 4 marca 2019r. (tj. poniedziałek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance odbędzie się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Somianka.
 5. Przyjęcie protokołów:
  • z V zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 18 stycznia 2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka klubu do Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka klubu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Somianka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu pracy komisji Rady Gminy Somianka.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki pomocniczej gminy- Sołectwa Somianka Zaszosie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2019 roku”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Somianka w 2019 roku.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Krzysztof Jan Rakowski