Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
Terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich PDF Drukuj

Terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckichZarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 marca 2019 r. w spranie ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów sołeckich

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. po z. 994 7 późn. zm.) oraz uchwały Nr Vl/44/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich usiałam, co następuje:

 

§1

Ustalam przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie gminy Somianka zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i podania do wiadomości ustępującym Sołtysom

 

Terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Somianka.

Lp.

Sołectwo

Data przeprowadzenia wyborów w I terminie i w II terminie

Godzina przeprowadzenia wyborów w I terminie

Godzina przeprowadzenia wyborów w II terminie

Miejsce przeprowadzenia wyborów

1.

Huta Podgórna

21.03.2019

17.30

18.00

Mieszkanie u sołtysa

2.

Jackowo Górne

22.03.2019

18.00

18.30

SP w Jackowie Górnym

3.

Nowe Płudy

22.03.2019

19.00

19.30

Mieszkanie u sołtysa

4.

Skorki

23.03.2019

17.00

17.30

Świetlica Wiejska w Skorkach

5.

Wielątki Rosochate

23.03.2019

17.00

17.30

Mieszkanie u sołtysa

6.

Somianka Zaszosie

23.03.2019

18.00

18.30

SP w Somiance

7.

Barcice

23.03.2019

19.00

19.30

Remiza OSP w Barcicach

8.

Wólka Somiankowska

24.03.2019

17.00

17.30

Świetlica Wiejska w Wólce Somiankowskiej

9.

Somianka

24.03.2019

18.00

18.30

GOK w Somiance

10.

Stare Kozłowo

25.03.2019

19.00

19.30

Mieszkanie u sołtysa

11.

Kręgi

25.03.2019

19.00

19.30

Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Kręgach

12.

Suwin

26.03.2019

19.00

19.30

Szkoła Podstawowa w Ulasku

13.

Henrysin

27.03.2019

19.00

19.30

Mieszkanie u sołtysa

14.

Ostrowy

28.03.2019

19.00

19.30

Świetlica Wiejska w Ostrowach

15.

Ulasek

29.03.2019

17.00

17.30

SP w Ulasku

16.

Janki

29.03.2019

19.00

19.30

Mieszkanie u sołtysa

17.

Stare Wypychy

30.03.2019

17.00

17.30

Przedszkole w Nowych Wypychach

18.

Popowo-Parcele

30.03.2019

19.00

19.30

Centrum Rozlewisko w Popowie Kościelnym

19.

Wielęcin

30.03.2019

18.00

18.30

Świetlica Wiejska w Wielęcinie

20.

Nowe Kozłowo

31.03.2019

15.00

15.30

SP w Woli Mystkowskiej

21.

Somianka-Parcele

31.03.2019

17.00

17.30

GOK w Somiance

22.

Popowo Kościelne

31.03.2019

19.00

19.30

Centrum Rozlewisko w Popowie Kościelnym

23.

Wola Mystkowska

01.04.2019

19.00

19.30

SP w Woli Mystkowskiej

24.

Stary Mystkówiec

02.04.2019

17.00

17.30

Przedszkole w Nowych Wypychach

25.

Celinowo

03.04.2019

17.00

17.30

Mieszkanie u sołtysa

26.

Zdziebórz

05.04.2019

17.00

17.30

Mieszkanie u sołtysa

27.

Nowe Wypychy

05.04.2019

19.00

19.30

Przedszkole w Nowych Wypychach

28.

Stare Płudy
UWAGA zmiana terminu!

05.04.2019

29.03.2019

19.00

18.00

19.30

18.30

Mieszkanie u sołtysa

29.

Jackowo Dolne

06.04.2019

17.00

17.30

Rybackie Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Jackowie Dolnym

30.

Michalin

06.04.2019

19.00

19.30

Świetlica Wiejska w Michalinie

31.

Jasieniec

06.04.2019

19.00

19.30

Mieszkanie u sołtysa