Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości PDF Drukuj

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somianka .

Termin przetargu – 29 marca 2019r.

Termin poprzedniego przetargu- 21 grudnia 2018r.

Rodzaj- ustny przetarg nieograniczony.

Przedmiot przetargu – działki położone w miejscowości Popowo-Letnisko oznaczone numerami :

 

 

 

Lp.

Nr działki

Pow. działki (m2)

Kw Nr

Cena wywoławcza brutto (zł)

Wysokość wadium (zł)

1

2

3

4

5

6

1

72

2332

OS1W/00036232/3

58.000,00

9 000,00

2

978

2703

OS1W/00036232/3

 

67.000,00

9 000,00

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu- 1,

Rozstrzygnięcie:

- działka nr 978 została zbyta za kwotę 67 670,00zł słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych, 00/100 groszy,

- w stosunku do działki nr 72 przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.