Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza PDF Drukuj

Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrzaW związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

 

 

INFORMACJE O OSTRZEŻENIU

Nazwa

substancji

Pył zawieszony PM 2,5

Obszar

województwo mazowieckie

Czas

obowiązywania

do dnia 8 kwietnia 2019 r. godz. 23.59

Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji

w powietrzu

Przyczynami podwyższonych wartości są:

 • spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym;
 • transport samochodowy;
 • źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła technologiczne).

Występują również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować  negatywne skutki zdrowotne.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Informacje o jakości powietrza

Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz dostępne na  portalu „Jakość Powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home .

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania
na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby
z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby
ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Wrażliwe grupy ludności:

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu
i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Możliwe negatywne skutki dla  zdrowia

Pył zawieszony PM2,5 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

112

Numer alarmowy

999

Pogotowie ratunkowe

987

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania:

8 kwietnia 2019 r. godz. 07.00

Podstawa prawna

Uchwały nr 94/17, 95/17, 96/17, 97/17, 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Działania krótkoterminowe

Działania informacyjne:

 • Wzmożenie czujności służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, oddziałów ratunkowych);
 • Zalecenia: – pozostania w domu, – unikania obszarów występowania wysokich stężeń pyłu, – ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni, – ograniczenia wietrzenia pomieszczeń;

Zalecenia:
działania ochronne

 • Zalecenia: ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce;
 • Zalecenia: unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne

 • Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
 • Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni;
 • Kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin.

Działania zapobiegające emisji

 • Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);
 • Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
 • Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic;
 • Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;
 • Ograniczenie palenia w kominkach;
 • Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem;
 • Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych;
 • Zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.

 

INFORMACJE O OSTRZEŻENIU

Nazwa

substancji

Pył zawieszony PM 10

Obszar

woj. mazowieckie

Czas

obowiązywania

do dnia 8 kwietnia 2019 r. godz. 23.59

Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji

w powietrzu

Przyczynami podwyższonych wartości są:

 • spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym;
 • transport samochodowy;
 • źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła technologiczne).

Występują również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować  negatywne skutki zdrowotne.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Informacje o jakości powietrza

Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz dostępne na portalu „Jakość Powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home .

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Wrażliwe grupy ludności:

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Możliwe negatywne skutki dla  zdrowia

Pył zawieszony PM10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

112

Numer alarmowy

999

Pogotowie ratunkowe

987

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania:

8 kwietnia 2019 r. godz. 08.00

Podstawa prawna

Uchwały nr 94/17, 95/17, 96/17, 97/17, 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Działania krótkoterminowe

Działania informacyjne:

 • Wzmożenie czujności służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, oddziałów ratunkowych);
 • Zalecenia: – pozostania w domu, – unikania obszarów występowania wysokich stężeń pyłu, – ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni, – ograniczenia wietrzenia pomieszczeń.

Zalecenia:
działania ochronne

 • Zalecenia: ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce;
 • Zalecenia: unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne

 • Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
 • Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni;
 • Kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin.

Działania zapobiegające emisji

 • Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);
 • Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
 • Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic;
 • Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;
 • Ograniczenie palenia w kominkach;
 • Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem;
 • Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych;
 • Zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.