Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
Zarządzenie Dyrektora GOK PDF Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 3/K/19
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOMIANCE
z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance

Na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012 poz. 406 z późn. zm.) i art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 4 Regulaminu pracy wydanego przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance (Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 08 stycznia 2015r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance dzień wolny od pracy w dniu 21 czerwca 2019r. (piątek) z obowiązkiem odpracowania w dniu 30 czerwca 2019r. (niedziela).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.