Jesteś tutaj: Home Komunikaty Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych PDF Drukuj

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnychWójt Gminy Somianka pilnie zwraca się z prośbą do rolników o rozpoznanie w terenie na własnych polach przypadków, zakresu i charakteru wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy. W przypadku wystąpienia szkody informujemy, że przyjmowane są wnioski o oszacowanie szkód w uprawach.

Wniosek do pobrania.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych należy złożyć w Urzędzie Gminy Somianka w terminie do 10 lipca 2019 r.

Do wniosku należy załączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi "Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę ." oraz "Regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego ." szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza, tj. gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, wystąpił spadek klimatyczny bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Monitoring suszy prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Kategorie podatności gleb na suszę:

I - bardzo lekka - silnie podatna

II - lekka - podatna

III - średnia - mało podatna

IV ciężka - bardzo mało podatna

Mapa z kategoriami gleb znajduje się pod adresem:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Wg raportów IUNG na dzień 02.07.2019 r. susza na terenie gminy Somianka występuje, w zbożach ozimych, jarych, rzepaku i rzepiku oraz krzewach owocowych uprawianych na glebach kategorii I - piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.

Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Pliki do pobrania: