Jesteś tutaj: Home Komunikaty Informacja dotycząca stypendiów szkolnych
Informacja dotycząca stypendiów szkolnych PDF Drukuj

Informacja dotycząca stypendiów szkolnychOd 1 września 2019 r. można będzie składać w Urzędzie Gminy Somianka wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Somianka, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Stypendia szkolne są pomocą o charakterze socjalnym, w związku z tym miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 528,00 zł netto. Wnioski będą przyjmowane do 16 września 2019 r.

 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub uproszczonych rachunków (wystawionych imiennie na rodzica) – potwierdzających poniesione wydatki, z datą od 1 lipca 2019 r.

Będą refundowane między innymi wydatki na:

 1. podręczniki (nierefundowane w ramach innych programów pomocowych), lektury, encyklopedie, słowniki i inne książki pomocnicze do realizacji procesu dydaktycznego, tablice przedmiotowe, edukacyjne programy komputerowe;
 2. przybory szkolne, w tym tornistry, plecaki, piórniki, kalkulatory, zeszyty oraz inne artykuły i przybory szkolne;
 3. sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputera (np. monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, modem, router, pendrive), tusze i tonery do drukarek, papier do drukarek;
 4. strój sportowy, konieczny do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych;
 5. strój galowy, obowiązujący zgodnie z wymaganiami szkoły (jeden komplet na rok szkolny);
 6. niezbędne wyposażenie miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło, lampka do biurka;
 7. przyrządy i odzież niezbędne do udziału w zajęciach praktycznych realizowanych w szkołach o profilu zawodowym;
 8. strój jednolity, którego noszenie w szkole jest obowiązkowe;
 9. inne pomoce niezbędne do nauki lub udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrumenty muzyczne);
 10. pokrycie kosztów abonamentu internetowego, nie odliczonego w PIT;
 11. koszty dojazdu do szkoły komunikacją zbiorową, koszty zakwaterowania w bursie, czy internacie (dotyczy uczniów szkół zawodowych i średnich).

Druki wniosków i załączników będzie można pobierać w Urzędzie Gminy (pokój nr 14) lub ze stron internetowych: www.somianka.pl zakładka „Ogłoszenia, informacje, obwieszczenia” lub www.ugsomianka.bip.org.pl zakładka „Komunikaty”.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku*. Świadczenie 500 plus nie jest wliczane do dochodu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 14 lub pod nr telefonu (29) 741 87 90 w. 31 lub (29) 741 87 96 w. 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

z up. WÓJTA
/-/ Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

 1. Informacja dotycząca stypendiów szkolnych [POBIERZ]
 2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2010 [POBIERZ]
 3. Wzór druku zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków [POBIERZ]
 4. Informacja o sposobie dokumentowania dochodów przy prowadzeniu działalności gospodarczej [POBIERZ]
 5. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [POBIERZ]
 6. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, która nie była prowadzona w 2018 r. [POBIERZ]
 7. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu jednorazowego lub wysokości uzyskanego dochodu jednorazowego należnego za dany okres [POBIERZ]
 8. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu uzyskiwanego z tytułu pracy dorywczej [POBIERZ]
 9. Wzór upoważnienia dla rodzica do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i innych czynności związanych z ubieganiem się o przyznanie stypendium szkolnego [POBIERZ]