Jesteś tutaj: Home Kontakt
Wykaz nieruchomości PDF Drukuj

Wykaz nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) - Wójt Gminy Somianka przedstawia wykaz niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który obejmuje nieruchomości położone w miejscowości Popowo-Letnisko oznaczone numerami geodezyjnymi :

 

Lp.

Nr działki

Pow. działki (m2)

Określenie użytku w powiatowej ewidencji gruntów

KW Nr

Cena wywoławcza brutto (zł)

1

2

3

4

5

6

1

59

3 370

Ls VI

OS1W/00036232/3

81 000,00

2

60

2 720

LsVI

OS1W/00036232/3

66 000,00

3

224

3 575

LsVI

OS1W/00036232/3

86 000,00

4

248

3 250

LsVI

OS1W/00036232/3

70 000,00

5

279/1

2 900

LsVI

OS1W/00036232/3

70 000,00

6

491/1

491/2

2 392

500

razem: 2 902

LsVI

OS1W/00036232/3

58 000,00

Działki są zalesione. Działki znajdują się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 31 grudnia 2003 roku działki były przeznaczone pod zabudowę letniskową.

W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka działki położone są na terenie zabudowy letniskowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustala się do dnia 24 września 2019r.

Forma sprzedaży na własność.

Przetarg na zbycie nieruchomości zostanie ogłoszony po 24 września 2019r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 8 lub tel. 029/ 741 87 96 w.43.