Jesteś tutaj: Home Komunikaty Remont mostu w ciągu DK 62 WIERZBICA - ŁACHA
Remont mostu w ciągu DK 62 WIERZBICA - ŁACHA PDF Drukuj

REMONT MOSTU W CIĄGU DK 62 WIERZBICA - ŁACHAW związku z planowanym remontem mostu w ciągu drogi krajowej Nr 62 Wierzbica – Łacha, Wykonawca robót planuje całkowite zamknięcie mostu dla ruchu kołowego od połowy października br., które potrwa 21 dni. Most w tym czasie dla ruchu pieszego będzie otwarty, z wyjątkiem przerw technologicznych. W okresie prowadzenia robót mieszkańcy Gminy Somianka będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji zastępczej dowożącej do mostu po obu jego stronach oraz całodobowych parkingów.

 

Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Miasta i Gminy Serock przedstawiamy poniżej następujące ustalenia:

 • zakłada się, że całkowite zamknięcie mostu dla ruchu kołowego nastąpi w połowie października i będzie trwało 21 dni. Poza tym okresem, mimo prowadzonych robót, most będzie przejezdny w obu kierunkach,
 • most będzie otwarty dla ruchu pieszego przez cały okres trwania prac z wyjątkiem dwóch kilkugodzinnych okresów, gdzie technologia robót będzie to uniemożliwiała (podnoszenie i opuszczanie przęsła mostu). Prace uniemożliwiające ruch pieszy będą prowadzone w weekendy w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu (poranne lub wieczorne),
 • na czas całkowitego zamknięcia mostu dla ruchu samochodowego, Gmina Serock we współpracy z wykonawcą remontu, zorganizuje darmową autobusową komunikację zastępczą dowożącą pasażerów do mostu po obu jego stronach,
 • na czas zamknięcia mostu zostaną wdrożone rozwiązania umożliwiające normlaną prace służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców.

Dokładny harmonogram realizacji robót oraz terminy zamknięcia mostu dla ruchu samochodowego przekażemy Państwu niezwłocznie po otrzymaniu takich informacji od wykonawcy robót.

Poniżej przedstawiamy główne założenia w zakresie komunikacji, planowane do wdrożenia na czas remontu:

 • przewiduje się utworzenie ogólnodostępnych, całodobowych parkingów po obu stronach mostu;
  • lewa strona Narwi: działka przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze;
  • prawa strona Narwi: jeden pas drogi krajowej nr 62 prowadzący od ronda w Wierzbicy do mostu, na odcinku ok. 500 m;
 • przewiduje się utrzymanie komunikacji pieszej przez most, przez cały okres remontu (za wyjątkiem przerw technologicznych);
 • przewiduje się utworzenie bezpłatnej tymczasowej linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej, obsługującej tereny na lewym brzegu Narwi, po dotychczasowej trasie, dowożącej mieszkańców do mostu;
 • przewiduje się utworzenie bezpłatnej tymczasowej linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej przewożącej osoby korzystające z przejścia pieszego przez most, do centrum Serocka;
 • przewiduje się utworzenie tymczasowej linii dowożącej dzieci do Szkoły Podstawowej w Serocku, obsługującej tereny po lewej stronie Narwi, z przejściem pieszym przez most pod opieką osób uprawnionych i dowozem bezpośrednim do szkoły,

Schemat komunikacji w rejonie zamkniętego mostu przedstawia mapa poglądowa. Szczegóły, w szczególności harmonogram kursowania tymczasowych linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej będzie podawany do publicznej wiadomości niezwłocznie po ustaleniu wszystkich niezbędnych kwestii z Inwestorem i wykonawcą robót.

Prosimy o cierpliwość i śledzenie przedstawianych komunikatów na stronie internetowej Urzędu Gminy Somianka i Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Remont mostu w Wierzbicy

Most w Wierzbicy zdjęcie GDDKiA

Zdj. serock.pl, GDDiKA