Jesteś tutaj: Home Informacje i ogłoszenia Zarządzenie Kierownika GOPS
Zarządzenie Kierownika GOPS PDF Drukuj

Zarządzenie Nr 1/3/2020
Kierownika Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w SOMIANCE

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczenia
dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póżn. zm.) oraz w celu realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mając na względzie zagrożenie dla mieszkańców Gminy Somianka,
z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam ograniczenie dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance dla obywateli.

2. Wejście do budynku od strony siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance oraz Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Somiance, od dnia wskazanego w ust. 1 do odwołania pozostaje zamknięte dla obywateli.

3. Sprawy urzędowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance pozostają możliwe do załatwienia:

1) drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną),

2) drogą telefoniczną,

3) drogą elektroniczną:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

b) za pośrednictwem platformy ePUAP - adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP:

/gops_somianka/skrytka

/gops_somianka/skrytkaESP

4. Obsługa obywateli w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistego stawiennictwa – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z konkretnym pracownikiem.

5. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

6. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w budynku Ośrodka, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

7. Wstrzymuje się wyjazdy służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance poza niezbędnymi do właściwego realizowania zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

 

Kierownik GOPS w Somiance
Dorota Jaworowska