Jesteś tutaj: Home Komunikaty Informacja
Informacja PDF Drukuj

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Zgodnie z art. 35 ust.1 w związku z art.13 ust.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), Wójt Gminy Somianka podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem, który obejmuje lokal użytkowy w Somiance-Parcele 21, 07-203 Somianka (część parteru budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance) o powierzchni około 59 m2 stanowiącego własność Gminy Somianka na okres powyżej 3 lat znajdującym się na działce nr 132/2 z przeznaczeniem na prowadzenie urzędu pocztowego.

 

 

Lp.

Nr działki na której usytuowany jest budynek

Pow. wynajmowanego lokalu (m2)

Kw Nr

Czynsz zł (brutto) miesięcznie

1

2

3

4

5

1.

132/2

59

OS1W/00027982/9

798,27

Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy w Somiance-Parcele 21, 07-203 Somianka (część parteru budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance) znajdującym się na działce nr 132/2 z przeznaczeniem na prowadzenie urzędu pocztowego od dnia 1 września 2020 roku.

Lokal, o którym mowa, składa się z się z: wiatrołapu, sali operacyjnej, korytarza, pokoju listonoszy, magazynu paczek, magazynu handlowego i łazienki o łącznej powierzchni 59 m2 wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, cieplną, telefoniczną.

W czynsz lokalu wliczone jest ogrzewanie.

Czynsz będzie płatny z góry do 10 - ego każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy 66 8923 1076 0600 0824 2006 0001 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej O/Somianka, z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w zapłacie.

Forma najmu lokalu na czas określony 5 lat.

Zmiana stawek czynszu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, może być dokonywana jeden raz w roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 tj. od dnia 28.03.2020r. do dnia 17.04.2020r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 7 lub tel. 029/ 741 87 96 w.35.

Niniejszy wykaz zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 27.03.2020r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 27.03.2020 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 27.03.2020 r.