Jesteś tutaj: Home Komunikaty Nabór na bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B i C
Nabór na bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B i C PDF Drukuj

Nabór na bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B i C

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja grup defaworyzowanych – szansą na rozwój mieszkańców Gminy Somianka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina Somianka zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie na prawo jazdy kat. B i C.

Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Somianka poprzez organizację kursu prawa jazdy kat. B dla 20 osób i kursu prawa jazdy kat. C dla 10 osób.

Projekt skierowany jest do grup defaworyzowanych (grupy defaworyzowane wg. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński to: bezrobotni, młodzi do 35 lat, grupa 50+ (problemy: brak pracy i wynikająca z niego degradacja ekonomiczna i społeczna), osoby ubogie (korzystające z pomocy GOPS) i niepełnosprawne (problemy: wykluczenie ekonomiczne i społeczne, świadoma lub nieświadoma dyskryminacja), dzieci, młodzież do 35 roku życia (ograniczone możliwości kształcenia i rozwoju osobistego poza ośrodkami gminnymi), osoby w wieku 50+, kobiety (problemy: rosnące wykluczenie zawodowe i społeczne).

Nabór beneficjentów do udziału w projekcie dokonany zostanie na podstawie karty zgłoszeniowej, której wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Somianka – www.somianka.pl oraz w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Somiance, pokój nr 9,10.

Zgłoszenia należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty polskiej, kurierem (decyduje data wpływu do urzędu) od dnia 18 czerwca 2020r., od godz. 8.00 do dnia 26 czerwca 2020r., do godz. 15.00 w w/w urzędzie.

Dodatkowe informacje można uzyskać: pokój nr 9, 10, tel. (29) 74 187 90 wew. 54.

Pliki do pobrania: